สมาคมผู้จัดพิมพ์หนังสือฯ ขอ ส.ว. เคารพเจตจำนงประชาชน โหวตนายกฯ

พิธา ลิ้มเจริญรัตน์

สมาคมผู้จัดพิมพ์หนังสือฯ ขอ ส.ว. ยึดหลักประชาธิปไตย เคารพเจตจำนงประชาชน โหวตเลือกนายกฯ

วันที่ 11 กรกฎาคม 2566 นายสุวิช รุ่งวัฒนไพบูลย์ นายกสมาคมผู้จัดพิมพ์ และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย ได้ส่งจดหมายเปิดผนึก ถึง ท่านสมาชิกวุฒิสภา โดยระบุว่า

สืบเนื่องจากการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อ 14 พฤษภาคมที่ผ่านมา ได้เสร็จสิ้นลงโดยปรากฏว่า 8 พรรคการเมืองได้รวบรวมเสียงข้างมาก ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) จำนวน 312 คน และมีคะแนนผู้ใช้สิทธิรวม 27 ล้านเสียง หรือคิดเป็นร้อยละ 72 ของผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง

บัดนี้ พรรคร่วมจัดตั้งรัฐบาล มีมติร่วมกันจะสนับสนุนให้นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรค และแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากพรรคก้าวไกล เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ 30 ของประเทศไทย

ด้วยเหตุนี้ ในวันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2566 ซึ่งจะมีการโหวตเลือกนายกฯ โดยสมาชิกรัฐสภาทั้ง 750 คน เราจึงขอแสดงจุดยืนไปยังสมาชิกวุฒิสภา ดังนี้

1.ขอให้ยึดหลักการประชาธิปไตย อันสากลโลกยึดถือ คือพรรคการเมืองที่ได้รับคะแนนเสียงอันดับหนึ่ง มีหน้าที่จัดตั้งรัฐบาล รวมเสียงข้างมากให้ได้ เพื่อให้มีความชอบธรรม ในการบริหารประเทศ

2.ขอให้พรรคร่วมรัฐบาลเสียงข้างมาก ได้จัดตั้งรัฐบาลให้สำเร็จโดยยึดหลักการอันเป็นสากลนี้ เห็นแก่อนาคตของประเทศชาติ ให้โอกาสประเทศไทยได้มีรัฐบาลตามเจตจำนงของประชาชน โหวตตามเสียงข้างมากของประชาชน และร่วมกันสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ ที่เปิดทางสู่ประเทศไทยที่เจริญก้าวหน้ากว่านี้ สำหรับลูกหลานของเราทุกคน

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา


สมาคมผู้จัดพิมพ์หนังสือฯ