กัณวีร์ พรรคเป็นธรรม พร้อมถอยเป็นฝ่ายค้าน ยืนยันเสียงของประชาชน

กัณวีร์ สืบแสง พรรคเป็นธรรม
ภาพจาก Facebook กัณวีร์ สืบแสง Kannavee Suebsang

“กัณวีร์ สืบแสง” ส.ส.หนึ่งเดียว พรรคเป็นธรรม ชี้หากเป็นเกมสกัด “พิธา” เป็นนายกฯ พร้อมถอยเป็นฝ่ายค้านร่วมกับพรรคก้าวไกล เพื่อยืนยันหลักการเสียงของประชาชน ย้ำ “เลือกนายกฯจากเสียงข้างมากของประชาชน” คือสมการเดียว

วันที่ 19 กรกฎาคม 2566 นายกัณวีร์ สืบแสง ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเป็นธรรม โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กถึงการให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนก่อนการประชุมร่วมของรัฐสภา เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี ตามมาตรา 272 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ครั้งที่ 2

นายกัณวีร์โพสต์ข้อความระบุว่า “ถ้านี่คือเกมที่จะสกัดคุณพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีและบีบพรรคก้าวไกลไปเป็นฝ่ายค้าน ผมก็พร้อมยืนเคียงข้างพรรคก้าวไกลไปเป็นฝ่ายค้านด้วยกันเพื่อยืนยันในเสียงของประชาชน”

นักข่าวสัมภาษณ์ก่อนเข้าประชุมเลือกนายกรัฐมนตรี ครั้งที่ 2 ยืนยันเหมือนเดิมครับ มีสมการเดียว เลือกนายกรัฐมนตรีจากเสียงข้างมากของประชาชน เลือก “พิธา ลิ้มเจริญรัตน์” เป็นนายกรัฐมนตรี และการเสนอชื่อคุณพิธา ไม่ใช่ญัตติซ้ำ แต่เป็นวาระตามรัฐธรรมนูญ ที่เป็นกฎหมายสูงสุด ไม่สามารถนำข้อบังคับมาอยู่เหนือรัฐธรรมนูญได้

“และหากทั้งหมดนี้เป็นเกมที่จะสกัดคุณพิธาเป็นนายกรัฐมนตรี และบีบให้พรรคก้าวไกลเป็นฝ่ายค้านจริง ผมก็พร้อมยืนเคียงข้างพรรคก้าวไกล ไปเป็นฝ่ายค้านด้วยกัน เพื่อยืนยันในเสียงของประชาชนครับ”

จากนั้น นายกัณวีร์โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กอีกครั้ง หลังศาลรัฐธรรมนูญมีมติให้นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล ในฐานะ ส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรค หยุดปฏิบัติหน้าที่การเป็น ส.ส. โดยระบุว่า “ความสง่างามทางการเมืองไทยคือการเคารพเสียงมติมหาชนและปฏิบัติตามกฎหมาย ตามครรลองระบอบประชาธิปไตยที่แท้จริง

อย่ายอมแพ้กับขวากหนามที่มันมาขวางกั้นการนำพาประเทศชาติให้หลุดพ้นจากพันธนาการที่ฉุดรั้งประชาธิปไตยของประเทศไทย

อย่าหยุดยั้ง เพราะกฎเกณฑ์ระเบียบที่ถูกสร้างมาเอื้อให้กับอำนาจนิยมที่จะหยุดการพัฒนาประเทศที่มีประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจที่แท้จริง

ให้กำลังใจคุณพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หยุดปฏิบัติหน้าที่แค่ชั่วคราว แล้วค่อยกลับมาอย่างสง่างามครับ ประชาชนยังต้องการเห็นประชาธิปไตยที่เป็นของประชาชน”