ส.ว.สมชาย ยื่น 11 ข้อ เพื่อไทย ต้องเคลียร์ให้ชัด ตั้งรัฐบาลลุล่วง

เพื่อไทย

ส.ว.สมชาย ยินดีเพื่อไทย ตั้งรัฐบาลใหม่ ยื่น 11 ข้อ ฟอร์มทีมรัฐบาลลุล่วง

วันที่ 21 กรกฎาคม 2566 นายสมชาย แสวงการ ส.ว. ได้ออกมาโพสต์แถลงการณ์ 4 ข้อของพรรคเพื่อไทย พร้อมว่า “ยินดีกับการฟอร์มทีมจัดตั้งรัฐบาลใหม่ของพรรคเพื่อไทย ถือเป็นการเดินตามครรลองประชาธิปไตยที่ถูกต้อง ดังนั้นจึงขอเสนอผ่านไปยังพรรคเพื่อไทยแกนนำใหม่ ควรแถลงประเด็นของพรรคร่วมรัฐบาล ที่ต้องดำเนินการให้ชัดเจนอย่างน้อย ดังนี้

1) ตัวบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ที่จะเป็นนายกรัฐมนตรี

2) พรรคการเมืองร่วมรัฐบาล ที่ต้องมีนโยบายร่วมสำคัญในการเดินหน้าประเทศให้เจริญก้าวหน้า มีความสงบสันติสุข และไม่มีนโยบายใด ๆ จากพรรคร่วมรัฐบาลหรือกลุ่มการเมือง กลุ่มอื่น ๆ ที่พรรคการเมืองสนับสนุนในการแก้ไขประมวลกฎหมายมาตรา 112 และมาตราอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

หรือดำเนินการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ที่กระทบต่อสถาบันหลัก คือ สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ทั้งการกระทำโดยตรงของรัฐบาล รมต. ส.ส. และเครือข่ายทั้งทางตรงและทางอ้อม ไม่ว่าจะกระทำเองหรือการให้การสนับสนุนใด ๆ อีกต่อไป

3) ไม่นิรโทษกรรมคดีทุจริตและคดี 112 หรือคดีอาชญากรรมร้ายแรง

4) นโยบายด้านเศรษฐกิจนำพาสู่ประเทศพัฒนาแล้วที่ชัดเจน เป็นรูปธรรม

5) นโยบายด้านการต่างประเทศที่ไม่กระทบความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านและภูมิภาค

6) นโยบายด้านการทหารและความมั่นคงปลอดภัยของประเทศในทุกมิติ

7) นโยบายด้านปฏิรูปการศึกษา การพัฒนาสังคมเพื่อเด็กและเยาวชนให้ปลอดภัยจากสังคมสื่อโซเชียลที่สร้างความเกลียดชังในปัจจุบัน

8) นโยบายด้านแรงงานและสวัสดิการสังคม

9) นโยบายกระจายความเจริญลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างครอบคลุมทุกมิติ

10) นโยบายแก้ไขปัญหา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยไม่สนับสนุนการทำประชามติแบ่งแยกดินแดนใด ๆ

11) นโยบายแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นที่เป็นรูปธรรม

ถ้าพรรคเพื่อไทยแกนนำจัดตั้งรัฐบาลใหม่ ยังหาข้อสรุปร่วมให้ชัดเจน