เปิดผลนิด้าโพล มองพรรคก้าวไกล พลาดอะไรในการตั้งรัฐบาล

นิด้าโพล พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ พรรคก้าวไกล จัดตั้งรัฐบาล

นิด้าโพล เผยผลสำรวจ “ความผิดพลาดของพรรคก้าวไกล” กลุ่มตัวอย่างชี้ ก้าวไกลพลาดเพราะไม่ยอมยกเลิกบางนโยบายมากที่สุด คาดเลือกตั้งครั้งหน้า ค่อนข้างเป็นไปได้ว่าพรรคใหม่คล้าย “ก้าวไกล” แต่ประนีประนอมกว่าจะเกิดขึ้น

วันที่ 30 กรกฎาคม 2566 ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “ความผิดพลาดของพรรคก้าวไกล” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 24-26 กรกฎาคม 2566 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ ทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้นจำนวน 1,310 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับข้อผิดพลาดของพรรคก้าวไกลในการจัดตั้งรัฐบาลครั้งนี้

จากการสำรวจเมื่อถามถึงความคิดเห็นของประชาชนต่อข้อผิดพลาดของพรรคก้าวไกลในการจัดตั้งรัฐบาลครั้งนี้ พบว่าเป็นดังนี้

 • ร้อยละ 42.98 ระบุว่า พรรคก้าวไกลไม่ยอมยกเลิกบางนโยบาย เพื่อให้ได้การสนับสนุนเพิ่มขึ้น
 • ร้อยละ 30.46 ระบุว่า พรรคก้าวไกลไม่มีข้อผิดพลาดใด ๆ ทั้งนั้น
 • ร้อยละ 27.56 ระบุว่า พรรคก้าวไกลสู้เกมการเมืองในสภาไม่ได้
 • ร้อยละ 11.68 ระบุว่า พรรคก้าวไกลทำตัวปิดกั้นตัวเอง ทำให้ไม่ค่อยมีพันธมิตรทางการเมือง
 • ร้อยละ 10.23 ระบุว่า พรรคก้าวไกลไม่เข้าใจวัฒนธรรมและความเป็นจริงทางการเมืองแบบไทย ๆ
 • ร้อยละ 9.54 ระบุว่า พรรคก้าวไกลประมาทในการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่พรรคเสนอชื่อให้เป็นนายกรัฐมนตรี (นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์)
 • ร้อยละ 7.94 ระบุว่า พรรคก้าวไกลสร้างศัตรูทางการเมืองไว้มากในช่วงที่ผ่านมา
 • ร้อยละ 7.86 ระบุว่า ปัญหาจากพฤติกรรมของแฟนคลับ พรรคก้าวไกลทำให้ไม่ได้รับการสนับสนุนในรัฐสภา
 • ร้อยละ 7.56 ระบุว่า พรรคก้าวไกลฟังแฟนคลับของตนเองมากเกินไป
 • ร้อยละ 6.11 ระบุว่า พรรคก้าวไกลหลงไปกับตัวเลข 14 ล้านเสียง และ 151 สส. มากเกินไป
 • ร้อยละ 5.88 ระบุว่า กุนซือ นักวิชาการของพรรคก้าวไกลที่อยู่นอกพรรคประเมินสถานการณ์ผิดพลาด
 • ร้อยละ 0.53 ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

ด้านความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการชุมนุมทางการเมือง หากพรรคก้าวไกลต้องไปเป็นฝ่ายค้าน พบว่าตัวอย่างร้อยละ 35.19 ระบุว่าจะมีการชุมนุมใหญ่ แต่จะสามารถควบคุมได้ รองลงมา ร้อยละ 24.81 ระบุว่า จะมีการชุมนุมเพียงเล็กน้อยและสามารถควบคุมได้

ร้อยละ 23.66 ระบุว่า จะมีการชุมนุมใหญ่และไม่สามารถควบคุมได้ ร้อยละ 11.99 ระบุว่าจะไม่มีการชุมนุมใด ๆ ร้อยละ 2.90 ระบุว่าจะมีการชุมนุมเพียงเล็กน้อย แต่จะไม่สามารถควบคุมได้ และร้อยละ 1.45 ระบุว่าไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

ท้ายที่สุดเมื่อถามความคิดเห็นของประชาชนถึงความเป็นไปได้ที่การเลือกตั้งครั้งหน้าจะมีพรรคการเมืองใหม่ที่มีลักษณะบุคลากรและวิธีการดำเนินการทางการเมืองคล้ายกับพรรคก้าวไกลเกิดขึ้น แต่มีความประนีประนอมมากกว่า พบว่า

 • ร้อยละ 35.88 ระบุว่า ค่อนข้างเป็นไปได้
 • รองลงมา ร้อยละ 33.89 ระบุว่า เป็นไปได้มาก
 • ร้อยละ 19.54 ระบุว่า เป็นไปไม่ได้เลย
 • ร้อยละ 9.62 ระบุว่า เป็นไปไม่ค่อยได้
 • ร้อยละ 1.07 ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ