ป.ป.ช.เปิดบัญชีทรัพย์สิน ชัยธวัช รวย 14.7 ล้าน สะสมทองคำ

ชัยธวัช ตุลาธน

ป.ป.ช.เปิดบัญชีทรัพย์สิน ชัยธวัช ตุลาธน หัวหน้าพรรคก้าวไกล รวย 14.7 ล้าน มีบ้านหางดง-เฟอร์นิเจอร์ไม้สัก

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2566 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้เปิดเผยบัญชีแสดงรายการบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของ ส.ส. กรณีเข้ารับตำแหน่ง เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2566

โดย นายชัยธวัช ตุลาธน ส.ส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคก้าวไกล และ นางสาวงามเพ็ญ ไชยบุรินทร์ คู่สมรส แจ้งมีทรัพย์สินรวม 14,727,352 บาท มีหนี้สินรวม 730,235 บาท โดยเป็นทรัพย์สินของ นายชัยธวัช 6,014,799 บาท แบ่งเป็นเงินฝาก 352,742 บาท ที่ดิน 1,125,000 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 1.75 ล้านบาท ยานพาหนะ 1,078,000 บาท สิทธิและสัมปทาน 89,531 บาททรัพย์สินอื่น 1,319,525 บาท

มีหนี้สิน รวม 711,930 บาท เป็นเงินเบิกเกินบัญชี 363,183 บาท และเงินกู้จากธนาคารและสถาบันการเงินอื่น 348,747 บาท และแจ้งมีรายได้ต่อปีจากเงินเดือนประมาณ 1,362,720 บาท มีรายจ่ายต่อปีรวม 790,651 บาท เป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัว 300,000 บาท ค่าผ่อนรถ 248,808 บาท เบี้ยประกันชีวิต 61,843 บาท เงินบริจาค 180,000 บาท

ส่วน นางสาวงามเพ็ญ คู่สมรส ประกอบอาชีพอิสระ มีทรัพย์สินรวม 8,640,956 บาท แบ่งเป็นเงินสด 5 แสนบาท เงินฝาก 570,941 บาท เงินลงทุน 112,570 บาท ที่ดิน 1 แปลง ใน อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 1,125,000 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 1.75 ล้านบาท สิทธิและสัมปทาน 8,795 บาท ทรัพย์สินอื่น 4,573,650 บาท มีหนี้สินเป็นเงินเบิกเกินบัญชี 18,304 บาท แจ้งมีรายได้ต่อปีจากค่าจ้าง 600,000 บาท มีค่าใช้จ่ายต่อปี 607,529 บาท เป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัว 240,000 บาทเบี้ยประกันชีวิต 31,529 บาทค่าเช่าคอนโด 330,000 บาท

สำหรับบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะมีทรัพย์สินรวม 71,596 บาท เป็นเงินฝาก 640 บาท สิทธิและสัมปทาน 54,455 บาท ทรัพย์สินอื่น 16,500 บาท มีค่าใช้จ่ายต่อปี 243,570 บาท โดยเป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัว 120,000 บาท เบี้ยประกันชีวิต 23,570 บาท ค่าเล่าเรียน 100,000 บาท

ทั้งนี้ทรัพย์สินอื่นที่น่าสนใจของคนทั้งสอง อาทิ ทองคำแท่ง 75 บาท มูลค่า 2,388,750 บาท ทองรูปพรรณ มูลค่า 1,500,000 บาท, ทองคำแท่ง 300 กรัม 6 มูลค่า 660,000 บาท นาฬิกาข้อมือ 6 เรือน 230,000 บาท กระเป๋าและแว่นตา 316,700 บาท คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตและโทรศัพท์มือถือ 176,000 บาท 700 บาทเฟอร์นิเจอร์ไม้สักเก่า 300,000 บาท พระเครื่อง เหรียญ วัตถุมงคล ไม่ทราบมูลค่า เป็นต้น