ครม.เเต่งตั้ง 10 ผู้บริหารระดับสูง ในกระทรวงสาธารณสุข

เมื่อวันที่ 1 ส.ค. 2560 เวลา 14.30 น. พ.อ.อธิสิทธิ์ ไชยนุวัติ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) ว่า ที่ประชุมเห็นชอบแต่งตั้ง พล.อ.วัลลภ รักเสนาะ ให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ(สมช.) เเละนายอนันต์ วงศ์เบญจรัตน์ ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

เเละครม.ยังเห็นชอบแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง ในกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 10 ราย ดังนี้

1.นายสุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมควบคุมโรค
2.นายเกียรติภูมิ วงศ์รจิต ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
3.นางประนอม คำเที่ยง ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
4.นายสมศักดิ์ อรรฆศิลป์ ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมการแพทย์
5.นายมรุต จิรเศรษฐสิริ ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข 4
6.นางพรรณพิมล วิปุลากร ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงฯ
7.นายธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงฯ
8.นายโอภาส การย์กวินพงศ์ ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงฯ
9.นายบุญชัย ธีระกาญจน์ ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการประจำกระทรวง
10.นายเจษฎา ฉายคุณรัฐ ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการประจำกระทรวง

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ