ทวีปัด ระเบียบราชทัณฑ์เอื้อประโยชน์ “ทักษิณ”

พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง
พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง

พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง รมว.ยุติธรรม แจง ระเบียบกรมราชทัณฑ์ 2566 ไม่เกี่ยวตัวบุคคล ปัดเอื้อประโยชน์ทักษิณ ชินวัตร

วันที่ 12 ธันวาคม 2566 ที่ทำเนียบรัฐบาล พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง รมว.ยุติธรรม ให้สัมภาษณ์หลังประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) กรณีระเบียบกรมราชทัณฑ์ ว่าด้วยการดำเนินการสำหรับการคุมขังในสถานที่คุมขัง ที่มีสาระสำคัญ เกี่ยวกับสถานที่คุมขังอื่นที่ไม่ใช่เรือนจำ เป็นการเอื้อประโยชน์ให้นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรีหรือไม่ว่า ระเบียบดังกล่าวออกตามกฎหมายราชทัณฑ์

ผู้สื่อข่าวถามว่า สังคมครหาในเรื่องนี้ค่อนข้างมาก พ.ต.อ.ทวีกล่าวว่า เรื่องนี้ขอไปดูรายละเอียดก่อน เพราะเป็นเรื่องของคณะกรรมการราชทัณฑ์ที่มีการประชุมไว้หลายเดือนแล้ว เท่าที่ตรวจสอบมีปลัดกระทรวงลงไปดูแลอยู่ เป็นการออกตามกฎหมายราชทัณฑ์ ต้องยอมรับว่าวันนี้กรณีของเรือนจำ เมื่อมีเรื่องหลักนิติธรรมแต่ปรากฏว่ากรมราชทัณฑ์ได้คะแนนเรื่องหลักนิติธรรม 0.25 จากคะแนนเต็ม 1 ถือว่าต่ำกว่ามาตรฐานเยอะ เนื่องจากไม่ปฏิบัติตามหลักนิติธรรม หรือกฎหมายราชทัณฑ์

ซึ่งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ได้ทำหนังสือมาถึงรัฐบาลในชุดที่แล้ว ทั้งนี้ การปฏิบัติทั้งหมดจะไม่เอาตัวบุคคลมาตั้ง พ.ต.อ.ทวีกล่าวว่า ในส่วนที่เกี่ยวข้องในอำนาจการออกกฎกระทรวง เราจะมีกฎกระทรวงตามมาตรา 89/1 ของวิอาญา เพราะตอนนี้นักโทษที่อยู่ในเรือนจำคือ นักโทษระหว่างไปขังอยู่กับนักโทษเด็ดขาด

เป็นการส่อที่จะขัดรัฐธรรมนูญ ในกรณีเรือนจำจะมีกฎหมายที่ระบุของราชทัณฑ์ไว้ ซึ่งในกฎหมายมีส่วนหนึ่งของผู้ต้องขังจะมีสถานที่ควบคุม ทุกคนก็คือติดคุกเหมือนเดิม แต่รายละเอียดจะมีคณะกรรมการที่จะมีการประชุม โดยจะมีตัวแทนทั้งศาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ รายละเอียดตนได้มอบหมายให้ปลัดกระทรวงเข้าไปดูแลหลังจากมีข่าว ปลัดกระทรวงบอกว่าเรื่องการดำเนินการจะไม่มีเรื่องตัวบุคคลเข้ามาเกี่ยวข้อง แต่จะดูเรื่องของหลักเกณฑ์ เพราะเราต้องการให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายราชทัณฑ์ ปรากฏว่ากฎหมายราชทัณฑ์มีกฎหมายลูกที่จะต้องออกจำนวน 10 ฉบับ ซึ่งยังไม่ได้ออก และมีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ที่มีกฎหมายลูกที่จะออกอีก 12 ฉบับ ก็ยังไม่ออก


รวมถึง ป.ป.ส. ก็มีกฎหมายลูกที่จะต้องออกอีกหลายฉบับ แต่ยังไม่ได้ออก ซึ่งการไม่ออกกฎหมายลูก หรือกฎหมายรองรับ เป็นการส่อไปในทางที่ไปละเมิดสิทธิคนอื่น แต่อย่างไรก็ตาม ระเบียบต่าง ๆ ต้องเป็นไปตามกฎหมายที่ออกโดยสภา เมื่อถามย้ำว่า แม้ไม่ระบุตัวบุคคล แต่นายทักษิณเข้าเงื่อนไขนี้หรือไม่ พ.ต.อ.ทวีไม่ตอบคำถาม และเดินขึ้นรถยนต์ทันที