ศาลรัฐธรรมนูญ นัดชี้ชะตา ศักดิ์สยาม ปมถือหุ้นบุรีเจริญ 17 ม.ค. 67

ศักดิ์สยาม

ศาลรัฐธรรมนูญ ไต่สวน คดี ศักดิ์สยาม ถือหุ้นบุรีเจริญ 6 ปาก 5 ชั่วโมง นัดฟังคำวินิจัย 17 มกราคม 2567

วันที่ 14 ธันวาคม 2566 ที่ศาลรัฐธรรมนูญ นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ให้สัมภาษณ์ภายหลังการเข้าไต่สวนพยานที่ถูกร้องว่ายังถือหุ้นส่วนและเป็นผู้ถือหุ้นและเจ้าของห้างหุ้นส่วนจำกัด บุรีเจริญคอนสตรัคชั่น ทำให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการหุ้นหรือกิจการของห้างหุ้นส่วนเป็นการกระทำต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญมาตรา 187

ประกอบพระราชบัญญัติการจัดการหุ้นส่วนและหุ้นของรัฐมนตรี 2543 มาตรา 4 (1) เป็นเหตุให้ความเป็นรัฐมนตรี สิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญมาตรา 170 วรรคหนึ่ง (5) หรือไม่ ว่า ขอขอบคุณศาลที่ให้โอกาสชี้แจงในวันนี้ แต่รายละเอียดทั้งหมดต้องรอคำวินิจฉัย เพราะเราได้แจ้งข้อเท็จจริงไปแล้ว และวันนี้ถือว่าชี้แจงได้อย่างครบถ้วน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การนัดไต่สวนพยานในคดีนี้ของศาลรัฐธรรมนูญในวันนี้ได้ใช้เวลาในการไต่สวนนานกว่า 5 ชั่วโมง จำนวนพยาน 6 ปาก

ทั้งนี้ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญได้ออกเอกสารภายหลังการไต่สวนพยานเสร็จว่า ศาลรัฐธรรมนูญไต่สวนพยาน รวม 6 ปาก คือ นางวราภรณ์ เทศเซ็น นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ นายศุภวัฒน์ เกษมสุทธิ์ นางสาววรางสิริ ระกิติ นางสาวฐิติมา เกลาพิมาย และนางสาวอัญชลี ปรุดรัมย์ โดยตอบข้อซักถามของศาลและของคู่กรณี คดีเป็นอันเสร็จการไต่สวน และศาลนัดฟังคำวินิจฉัยในวันที่ 17 มกราคม 2567 เวลา 14.00 น.