นายกฯ ขน รมว.ท่องเที่ยวฯ-คมนาคม ทัวร์ 3 จังหวัดชายแดนใต้

กรือเซะ-ตากใบ
ภาพจาก ข่าวสด

นายเศรษฐา ทวีสิน ขนรัฐมนตรี 5 กระทรวง ลงพื้นที่ส่งเสริมการท่องเที่ยว 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 27-29 กุมภาพันธ์นี้

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภารกิจนายกรัฐมนตรีว่า ในระหว่างวันที่ 27-29 กุมภาพันธ์นี้ นายเศรษฐา ทวีสิน พร้อมคณะ ประกอบด้วย นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นางสาวสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

รวมทั้งพันตำรวจเอกทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และนายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ลงพื้นที่ตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส)

โดยจะไปเริ่มที่จังหวัดปัตตานีในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ นายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมตลาดวิถีชุมชนพื้นบ้านจังหวัดปัตตานี พบปะผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และประชาชน ณ มัสยิดกรือเซะ อ.เมืองปัตตานี จากนั้นนายกรัฐมนตรีจะเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวเมืองปัตตานี ได้แก่ บ้านขุนพิทักษ์รายา บ้านเลขที่ 5 กือดาจีนอ ตลาดวัฒนธรรมกือดาจีนอ ศาลเจ้าเล่งจูเกียง (เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว)

พร้อมเยี่ยมชมมหกรรมท่องเที่ยวปัตตานีอาเซียน “กตัญญูคู่ฟ้ามหาสมโภชเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยวปัตตานี” ประจำปี 2567 นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรีจะพบปะคณะกรรมการอิสลามและคณะกรรมการมัสยิด และเยี่ยมชมมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานี ณ มัสยิดกลางจังหวัดปัตตานี อ.เมืองปัตตานี

จากนั้นจะเดินทางไปจังหวัดยะลา ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ เยี่ยมชมอุทยานการเรียนรู้ยะลา (TK Park) อ.เมืองยะลา และเยี่ยมชมกิจกรรมส่งเสริมสินค้า “ปลานิลสายน้ำไหลเบตง” และ “ปลาพลวงชมพูฮาลาบาลา” สู่ GI ไทย โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา

พร้อมพบปะเกษตรกรผู้เลี้ยงปลา อ.เบตง นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรีจะเยี่ยมชมกิจกรรมภายในสวนไม้ดอกเมืองหนาวเบตง (สวนหมื่นบุปผา) อ.เบตง และติดตามผลการดำเนินงานของด่านศุลกากรเบตง ณ ด่านศุลกากรเบตง อ.เบตง รวมถึงเยี่ยมชมอุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์ อุโมงค์ลอดภูเขาแห่งแรกของประเทศไทย และเยี่ยมชม Skywalk อัยเยอร์เวง อ.เบตง

ในวันสุดท้าย 29 กุมภาพันธ์ นายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปจังหวัดนราธิวาส เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์มรดกวัฒนธรรมอิสลามและศูนย์การเรียนรู้คัมภีร์อัล-กุรอาน และพบปะกับคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาส

ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานการประชุมหารือยกระดับการท่องเที่ยวและพัฒนาการท่องเที่ยวใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ ณ ห้องประชุมพิพิธภัณฑ์ ต.ละหาร อ.ยี่งอ

การลงพื้นที่พร้อมด้วยรัฐมนตรี 4 กระทรวงดังกล่าว โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีระบุว่า นายกรัฐมนตรีต้องการให้มีการส่งเสริมการท่องเที่ยว เพิ่มกิจกรรมการท่องเที่ยวในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ เพื่อให้เกิดกิจกรรมการกระตุ้นเศรษฐกิจและความครึกครื้นภายในจังหวัด