เช็กรายชื่อ 150 คน หลักสูตรมินิ วปอ.รุ่น 1 อุ๊งอิ๊ง-ทายาทนักการเมืองเพียบ

อุ๊งอิ๊ง

สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (วปอ.) ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม “มินิ วปอ.รุ่น 1” ทายาทนักการเมืองรุ่นใหญ่ ตระกูลดัง ร่วมรุ่น แพทองธาร ชินวัตร 

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) ได้ประกาศรายชื่อผู้ที่เข้ารับการอบรม หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร สำหรับผู้บริหารแห่งอนาคต (วปอ.บอ.) รุ่นที่ 1 หรือที่เรียกว่า หลักสูตร “มินิ วปอ.” จำนวน 150 รายชื่อ โดยมี พล.อ.อ.ภูมิใจ เลขสุนทราการ ผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ลงนามวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 โดยระยะเวลาเข้าการอบรมตั้งแต่เดือน เมษายน-กันยายน 2567

สำหรับการสมัครเข้าอบรมหลักสูตร วปอ.บอ.รุ่นที่ 1 มีผู้สมัครจำนวนมาก แต่ผ่านการตรวจคุณสมบัติ และเข้าสอบสัมภาษณ์ทั้งสิ้น 492 คน

ทายาทนักการเมืองดัง-ตระกูลใหญ่

ผู้ที่ผ่านเข้าเรียนหลักสูตรส่วนใหญ่เป็นข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ทายาทนักการเมือง อาทิ เพื่อนสนิท แพทองธาร ชินวัตร และทีมงานนายกรัฐมนตรี นายคณาพจน์ โจมฤทธิ์ นายพชร นริพทะพันธุ์ นางสาวศิรินันท์ ศิริพาณิชย์ นายภัทรพงศ์ ภัทรประสิทธิ์ นายอาทิตย์ หวังศุภกิจโกศล นายพสุ ลิปตพัลลภ นางสาวณัฐธิดา เทพสุทิน นายรวิศ สอดส่อง นางสาวนคนัน ชาญสุนทร นายรวิศ สอดส่อง  เป็นต้น

เช็กรายชื่อ 150 คน หลักสูตรมินิ วปอ.รุ่น 1

เช็กรายชื่อ 150 คน หลักสูตรมินิ วปอ.รุ่น 1

 

เช็กรายชื่อ 150 คน หลักสูตรมินิ วปอ.รุ่น 1

เช็กรายชื่อ 150 คน หลักสูตรมินิ วปอ.รุ่น 1

เช็กรายชื่อ 150 คน หลักสูตรมินิ วปอ.รุ่น 1

เช็กรายชื่อ 150 คน หลักสูตรมินิ วปอ.รุ่น 1