เศรษฐา สั่ง รัฐมนตรีตอบกระทู้ของสภา ติดภารกิจต้องให้คนอื่นไปแทน

เศรษฐา ทวีสิน
เศรษฐา ทวีสิน

นายกฯ สั่งรัฐมนตรีตอบกระทู้สภา เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาตามมา

วันที่ 3 มีนาคม 2567 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแจ้งข้อสั่งการและนโยบายก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี ว่าขอให้รัฐมนตรีที่มีภารกิจในการตอบกระทู้ที่สภาให้ไปตอบกระทู้ตามที่ได้ประสานนัดหมายไว้ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหา โดยหากติดภารกิจขอให้มอบหมายรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องอื่นไปตอบแทน

ทั้งนี้ นายกฯ ยังได้ย้ำให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ดินเร่งแก้ไขปัญหาที่ดินทับซ้อนระหว่างส่วนราชการให้ยุติโดยเร็ว โดยใช้หลักวิทยาศาสตร์และแผนที่ทหาร อัตราส่วน 1 ต่อ 40,000 เป็นมาตรฐาน พร้อมขอให้เร่งทำในจุดที่เป็นปัญหาหรือมีข้อพิพาทให้เสร็จก่อน เนื่องจากเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องใหญ่ที่ส่งผลกระทบกับประชาชนทั่วไป

นายกฯ กล่าวว่า ขอให้กระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงมหาดไทย เร่งรัดการยกเลิกใบ ตม.6 เพื่ออำนวยความสะดวกในการตรวจคนเข้าเมือง ขจัดอุปสรรคที่ทำให้เสียเวลาของนักท่องเที่ยว หรือผู้ดำเนินธุรกิจค้าขาย อำนวยความสะดวกการตรวจคนเข้าเมือง จากการที่นายกฯ เดินทางไปพื้นที่ชายแดนพบว่าการตรวจคนเข้าเมืองเป็นปัญหาที่ทำให้เสียเวลา

นายกฯ สั่งการให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ศึกษารายละเอียด และการสนับสนุนในการทำกิจกรรมของสมัชชาเด็กและเยาวชนในพื้นที่ที่ปลอดภัยตามกรอบของกฎหมาย เพื่อให้เกิดการสะท้อนเสียงของเยาวชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ รัฐบาลได้อนุมัติงบฯกลางให้ TECP เพื่อไปประมูลสิทธิการจัดงาน InterPride World Conference และกิจกรรม Road to WorldPride ในประเทศไทย ณ กรุงเทพฯ และภูเก็ต ซึ่งเป็นการส่งเสริมนโยบายความเท่าเทียม และความหลากหลายทางเพศ ลดความเหลื่อมล้ำ และยกระดับให้ไทยเป็นจุดหมายปลายทางของกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ ซึ่งจะนำไปสู่การผลักดันให้ไทยเป็นเจ้าภาพการจัดงาน WorldPride 2028