เปิดสเป็ก “ผู้ตรวจเลือกตั้ง” หน่วยจับโกง “มีชัย”

แฟ้มภาพ

นวัตกรรมการเลือกตั้ง ที่ถูก “มีชัย ฤชุพันธุ์” กับคณะ ติดตั้งในรัฐธรรมนูญใหม่ นอกจากเพิ่มจำนวน “กรรมการการเลือกตั้ง” จาก 5 คน เป็น 7 คน

ยังเพิ่มกลไกที่เรียกว่า “ผู้ตรวจการเลือกตั้ง” เข้ามาทำหน้าที่ “จับผิด” การเลือกตั้งเป็นพิเศษอีกด้วย

“มีชัย” อธิบายเหตุผลที่ต้องมี “ผู้ตรวจการเลือกตั้ง” ว่า กรธ.เปลี่ยนบทบาท กกต.จากนั่งรับเป็นเชิงรุกมากขึ้นไม่อยากให้นั่งรออยู่เฉย ๆ แล้วมีคนมาแจ้งเบาะแสการทำผิดเลือกตั้ง โดยให้มีผู้ตรวจการเลือกตั้ง เพื่อหวังให้พวกนี้ออกไปแสวงหาข้อเท็จจริงเพื่อที่จะกลับมาบอก กกต.

ดังนั้น ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยผู้ตรวจการเลือกตั้ง ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ 26 เมษายน ที่ผ่านมา ได้ระบุถึงที่มาของผู้ตรวจฯ โดยมาจากการคัดเลือกของคณะกรรมการคัดเลือกผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัด ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธาน และมีกรรมการอีก 8 คน ส่วน กทม. ให้มีปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธาน และมีกรรมการอีก 8 คน

โดยวิธีเลือกให้ใช้วิธีลงคะแนนลับ

คุณสมบัติสำคัญของ ผู้ตรวจฯ อาทิ จะต้องไม่เป็น “สมาชิกพรรค” ในเวลา 5 ปี ก่อนแต่งตั้ง ไม่เป็น “เครือญาติ” กับนักการเมือง ไม่เป็นผู้ถือหุ้นหรือเจ้าของในสื่อมวลชน

อำนาจหน้าที่ของผู้ตรวจฯ ประหนึ่ง “สายลับ” จับผิดการเลือกตั้ง

1.ตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่ดำเนินการเลือกตั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐ และมีอำนาจแจ้งเตือนให้ปฏิบัติให้ถูกต้องได้ ถ้าไม่มีการดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องให้รายงานให้ กกต.ทราบโดยเร็ว

2.ตรวจสอบการกระทำความผิดกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมือง หรือ การกระทำใดที่จะเป็นเหตุทำให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม หรือเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย

3.เข้าไปในที่เลือกตั้ง หรือสถานที่นับคะแนนเลือกตั้ง

เมื่อผู้ตรวจฯ พบการกระทำที่เป็นความผิดกฎหมายที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมือง หรือ “การกระทำ” หรือ “งดเว้นการกระทำ” ที่ทำให้การเลือกตั้งไม่สุจริตและเที่ยงธรรม

หรือ กรณีที่มี “เจ้าหน้าที่” ที่ดำเนินการเลือกตั้ง หรือ “เจ้าหน้าที่รัฐ” ไม่ดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องหลังจากถูกแจ้งเตือน

หรือ พบเห็น “กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง” หรือ “เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย” ผู้ใดกระทำผิดตามกฎหมาย หรือทำให้เป็นเหตุให้การเลือกตั้งไม่เป็นไปโดยสุจริต

ทั้งสองกรณี ให้รายงานคณะกรรมการ กกต. หรือ กกต.ทราบเพื่อดำเนินการตามหน้าที่ต่อไป

การเลือกตั้งครั้งต่อไปจึงมีทั้ง กกต.และผู้ตรวจการเลือกตั้ง คุมเข้มเป็นตาสับปะรด 

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ