“บิ๊กเจี๊ยบ” ย้ำนโยบายทดสอบร่างกาย-สอบอังกฤษ สร้างผู้การ-ผู้พัน เข้มแข็ง

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม ที่สนามกีฬากองทัพบก พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสาท ผู้บัญชาการทหารบก เดินทางตรวจเยี่ยม การทดสอบสมรรถภาพร่างกายของผู้บังคับหน่วยระดับกองพัน ประจำปี 2560 โดยมีผู้บังคับหน่วยระดับกองพันจากทั่วประเทศ จำนวน 337 นาย ตามนโยบาย “smart man”

โดย พล.อ.เฉลิมชัย กล่าวว่า การทดสอบครั้งนี้เป็นการนำประสบการณ์ในการทดสอบครั้งที่แล้วมาเป็นแนวทาง โดยตนได้ประเมินผลผู้บังคับกองพันทุกคนมีความกระตือรือร้นการออกกำลังกายเพิ่มมากขึ้น ทำให้เกิดความใส่ใจผู้ใต้บังคับบัญชาให้แต่ละกองพันมีการเสริมสร้างสมรรถภาพร่างกาย ที่มีความเข้มข้นมากขึ้น ขณะเดียวกันการทดสอบครั้งที่สอง จะสร้างความมั่นใจ และกลับไปเป็นผู้นำหน่วยที่ดี ซึ่งตนได้นำประสบการณ์ที่ได้เป็นผู้บังคับกองพันมาใช้บริหารหน่วยในปัจจุบัน มองในภาพรวมว่าเราเป็นผู้บังคับกองพันแล้วมีอะไรบ้างที่จะดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา ประกอบกับผู้บังคับกองพันถือว่าเป็นตำแหน่งที่สำคัญที่สุดเพราะมีกว่า 300 กองพัน ถ้ามีความเข้มแข็ง และมีความใกล้ชิดต่อผู้ใต้บังคับบัญชา ก็จะสามารถเป็นตัวอย่างที่ดีได้ และนำลูกน้องไปปฏิบัติภารกิจได้สำเร็จเรียบร้อย

“ผมพอใจ และบอกตามตรงว่าในครั้งแรกที่มีการทดสอบ มีประมาณ 7-8 ท่านที่ยังไม่มีความพร้อม แต่หลังจากที่มีการทดสอบแล้วได้มีความตื่นตัว บางท่านลดน้ำหนักได้ถึง 10 กิโลกรัมและมาทดสอบจึงผ่านการทดสอบ ตรงนี้ถือว่าเป็นการกระตุ้นเตือน หากผู้บังคับบัญชาแต่ละระดับทำตัวเป็นตัวอย่าง เชื่อว่ากำลังพลในระดับล่างสามารถเดินตามแนวทางที่เรากำหนดได้ ทั้งนี้เราไม่ได้ทดสอบแต่ระดับผู้พัน และในเดือนสิงหาคมนี้ทหารทุกนายในกองทัพบกก็ต้องมีการทดสอบสมรรถภาพร่างกายทุกคน รวมถึงผมด้วย” พล.อ.เฉลิมชัย กล่าว

ผบ.ทบ. กล่าวต่อว่า ทั้งนี้ทบ.จะมีการรณรงค์เรื่องการออกกําลังกาย ถือว่าเป็นภารกิจและบทบาทสำคัญ ของหน่วยทหารอยู่แล้ว ที่ต้องมีความแข็งแกร่งเป็นพื้นฐาน ส่วนอื่นๆก็จะตามมา ทั้งนี้ในส่วนการทดสอบภาษาอังกฤษที่จะทดสอบระดับผู้บังคับการกรม ช่วงบ่าย 4 สิงหาคมนี้ นั้นไม่ได้มีเกณฑ์ ขีดมาตรฐาน เพียงแต่เป็นการจัดลำดับความรู้มากรู้น้อย ใครได้คะแนนมากจะมีรางวัลให้ ส่วนใครมีความรู้น้อยต้องไปปรับปรุงตัวเอง อย่างไรก็ตามต่อไปก็จะขีดเส้นกำหนดมาตรฐานที่ชัดเจนเป็น 60 – 70 เปอร์เซ็นต์ เพราะการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษถือเป็นการทดสอบขั้นแรก และอยากให้เป็นแนวทางต่อเนื่องไป

พร้อมทั้งย้ำว่าการทดสอบในครั้งนี้ภาษาอังกฤษไม่เกี่ยวข้องกับการโยกย้ายปรับย้ายตำแหน่ง เป็นเพียงการกระตุ้นเตือนเท่านั้น ส่วนเรื่องของการทดสอบร่างกายมีผลอยู่แล้ว เพราะเคยระบุแล้วว่าผู้บังคับหน่วยต้องมีความแข็งแกร่งและแข็งแรงสามารถนำหน่วยได้

สำหรับผู้เข้ารับการทดสอบในวันนี้มีดำเนินการทดสอบตามหลักเกณฑ์ที่กองทัพบกกำหนด 3 ท่า คือ ดันพื้น ลุกนั่ง และวิ่ง 2 กิโลเมตร ส่วนเกณฑ์ที่ผ่านคะแนนต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 ของผู้บรรจุในส่วนกำลังรบ ส่วนสนับสนุน และส่วนช่วยพัฒนาประเทศ ต้องมีคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละ 55 และสำหรับผู้บรรจุหน่วยอื่นๆ ต้องมีคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50

และในวันเดียวกันนี้กองทัพบกจะจัดการทดสอบภาษาอังกฤษสำหรับผู้บังคับหน่วยระดับกรม ประจำปี 2550 ณ ศูนย์ภาษา กรมยุทธศึกษาทหารบก เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ และกระตุ้นให้มีความสนใจในการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับการสื่อสารและใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน โดยจะมีผู้บังคับการกรมเข้ารับการทดสอบจำนวน 69 หน่วย

 


ที่มา : มติชนออนไลน์