ผู้บริหารสูงสุดเขตบริหารพิเศษฮ่องกง เข้าเยี่ยมคารวะนายกฯ กระชับสัมพันธ์เศรษฐกิจ

วันนี้ (4 สิงหาคม 2560) เวลา 09.30 น. ณ ทำเนียบรัฐบาล นางแคร์รี หล่ำ (Mrs. Carrie Lam) ผู้บริหารสูงสุดเขตบริหารพิเศษฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าเยี่ยมคารวะพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

พลโท วีรชน สุคนธปฏิภาค รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี สรุปสาระสำคัญของการสนทนา ดังนี้
นายกรัฐมนตรีกล่าวยินดีที่ได้พบและรู้สึกเป็นเกียรติที่ผู้บริหารสูงสุดเขตบริหารพิเศษฮ่องกงเลือกเยือนไทยเป็นประเทศแรก ๆ ภายหลังเข้ารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการ โดยเป็นการเยือนไทยอย่างเป็นทางการครั้งแรกในกรอบการเยือนทวิภาคีของผู้บริหารสูงสุด

ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีได้กล่าวแสดงความยินดี ที่นางหล่ำได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสูงสุด และยินดีในโอกาสครบรอบ 20 ปี ของการจัดตั้งเขตบริหารพิเศษฮ่องกง เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม ที่ผ่านมา โดยนายกรัฐมนตรีเห็นว่า จากประสบการณ์ของผู้บริหารสูงสุดจะช่วยขับเคลื่อนความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศให้คืบหน้าและเป็นรูปธรรมได้โดยเร็ว

ในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมา ไทยและฮ่องกงมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิด ความร่วมมือระหว่างกันมีความคืบหน้าไปมาก อีกทั้งยังมีการแลกเปลี่ยนการเยือนในระดับสูง มีการพบหารือของผู้บริหารระดับสูงอย่างสม่ำเสมอ โดยในโอกาสนี้ นายกรัฐมนตรียังได้ย้ำถึงความประสงค์ที่จะเห็นรัฐบาลเขตบริหารพิเศษฮ่องกงเปิดสำนักงานเศรษฐกิจและการค้าฮ่องกงประจำประเทศไทย ซึ่งจะมีส่วนช่วยขยายและเพิ่มพูนศักยภาพความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ การค้า และ การลงทุนระหว่างกันได้มากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องกระชับความร่วมมือทางเศรษฐกิจให้มากยิ่งขึ้น โดยนายกรัฐมนตรีกล่าวขอบคุณรัฐบาลฮ่องกงที่สนับสนุนให้มีการเยือนของทั้งภาครัฐและภาคเอกชนฮ่องกงมายังไทย และหวังว่ารัฐบาลฮ่องกงจะสนับสนุนและเชิญชวนให้บริษัทเอกชนเหล่านี้มาลงทุนในไทย และใช้ไทยเป็นฐานเชื่อมโยงกับกลุ่มประเทศ CLMV ต่อไป รวมทั้งให้พิจารณาจัดตั้งสำนักงานระดับภูมิภาคที่ไทยด้วย โดยที่ผ่านมาไทยและฮ่องกงต่างเป็นประตูด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวซึ่งกันและกัน โดยไทยเป็นประตูสำหรับฮ่องกงเข้าสู่ตลาดอาเซียน โดยเฉพาะ CLMV ขณะที่ฮ่องกงเป็นประตูของไทยในการเข้าสู่จีน

ในด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ทั้งสองฝ่ายยินดีที่ความร่วมมือด้านนี้มีความคืบหน้าอย่างมาก ซึ่งไทยและฮ่องกงหวังที่จะกระชับความร่วมมือในด้านนี้ให้มากยิ่งขึ้น โดยนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) กระทรวงการต่างประเทศ และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวกับร่วมกันขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างทั้งสองฝ่ายให้คืบหน้าและเป็นรูปธรรมโดยเร็ว