“กกต.” หนุนใช้ม.44 เคลียร์ปัญหาเลือกตั้งยึดโรดแมปปี62 ปัดชงโละ “ไพรมารีโหวต”

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน ที่โรงเรียนยอแซฟอุปถัมป์ จ.นครปฐม นายประวิช รัตนเพียร กรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เป็นเป็นประธานเปิดอบรมหลักสูตรพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตยให้กับครูและนักเรียน โดยกล่าวว่า การอบรมดังกล่าวเพื่อปลูกฝังการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเลือกตั้ง ที่จะเกิดขึ้นทั้งระดับท้องถิ่นและการเลือกตั้งใหญ่ที่จะมีขึ้นในปี 2562 เพราะกติกาใหม่มีการเปลี่ยนแปลงจากเดิม ไม่เหมือนการเลือกตั้งเดิม ยืนยันว่ากกต.พร้อมจัดการเลือกตั้งไม่ว่าจะมีการเลือกตั้งท้องถิ่นหรือเลือกตั้งใหญ่ก่อน แม้ขณะนี้จะเป็นแค่กกต.รักษาการแต่ยังมีอำนาจเต็มที่และมีการวางแนวทางขั้นตอนการปฏิบัติ เพื่อให้สามารถจัดการเลือกตั้งได้ตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) กำหนด แม้จะเป็นกกต.ชุดใหม่สามารถทำได้ ส่วนปัญหาการแบ่งเขตเลือกตั้งและการทำไพรมารีโหวตนั้น ส่วนตัวเห็นว่าควรใช้อำนาจตามมาตรา 44 เพื่อแก้ไขปัญหาและอุปสรรคให้ทันกรอบเวลาของโรดแมปเลือกตั้ง ทั้งนี้หากมีการเลือกตั้งในปี 2562 จะต้องแก้ปัญหาอุปสรรค 4 ข้อตามที่มีการสรุปในที่ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการเลือกตั้ง โดยไม่จำเป็นต้องเร่งรัดแก้ไขภายในเดือนมิถุนายนนี้เนื่องจากยังมีเวลาพอในการดำเนินการ

“กกต.ไม่ได้มีข้อเสนอ ให้ยกเลิกหรือไม่ให้ทำไพรมารีโหวต เพราะมีปัญหาเรื่องกรอบเวลา แต่กกต.ได้เสนอต่อที่ประชุมต่อคณะทำงานด้านเทคนิคจัดการเลือกตั้งว่าหากจะมีการทำไพมารีโหวต จะต้องดำเนินการให้ทันตามเวลาตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ(พ.ร.ป.)ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2560 จะต้องแบ่งเขตเลือกตั้งอย่างไร เรื่องไพรมารีโหวตเป็นเรื่องที่ถกเถียงกันมาตลอดว่าใช้กับประเทศที่ใช้ระบบประธานาธิบดี ซึ่งมีกำหนดเวลาชัดเจนว่าจะมีการเลือกตั้งเมื่อใด เพราะต้องใช้เวลาดำเนินการเกือบหนึ่งปี หากจะใช้มติที่ประชุมกรรมการบริหารพรรคแทน โดยอ้างว่าเป็นสาขาพรรคที่เป็นตัวแทนจะประชาชนไม่น่าจะทำได้เพราะผิดวัตถุประสงค์ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้” นายประวิช กล่าว

 

ที่มา มติชนออนไลน์