สนช.นัดประชุม 6 ก.ค. ผ่านแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

แฟ้มภาพ

วันนี้ (2 ก.ค.) พล.อ.สุชาติ หนองบัว โฆษกคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาร่างยุทธศาสตร์ชาติ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) กล่าวถึงการพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างยุทธศาสตร์ชาติของ สนช.ในวันที่ 6 กรกฎาคมนี้ ว่า กมธ.พิจารณาวันนี้เป็นวันสุดท้าย ไม่มีการปรับแก้หรือเพิ่มเติมเนื้อหา เพียงแต่มีการจัดทำเป็นข้อเสนอแนะและข้อสังเกตแนบท้าย ตามเสียงสะท้อนและการแสดงความคิดเห็นของประชาชน เพื่อให้นำไปใช้ประกอบการจัดทำแผนปฏิรูปให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และการจัดทำแผนแม่บทตามยุทธศาสตร์ชาติเพื่อเป็นแนวปฏิบัติ ภายหลังจากแผนยุทธศาสตร์ผ่านความเห็นชอบจาก สนช.ในวันที่ 6 กรกฎาคมนี้แล้ว ซึ่งตามขั้นตอนคือจะมีคณะกรรมการจัดทำแผนแม่บทนี้ขึ้นมาชุดหนึ่ง เรียกส่วนราชการทุกกระทรวงเข้ามาให้ความคิดเห็นเพื่อนำมาประกอบกับข้อสังเกตุจาก กมธ.วิสามัญ สนช.นี้ เพื่อนำไปสู่การจัดทำแผนแม่บท โดยมาบางส่วนอาจมีกรอบเวลา 5 ปี 10 ปี ต่างกันไป จากนั้นก็จะนำแผนแม่บทนี้ ส่งให้คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติพิจารณาอุนมัติต่อไป โดยขั้นตอนเหล่านี้จะไม่ต้องผ่านสภาแล้ว

 

ที่มา : มติชนออนไลน์

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ