“เลิศวิโรจน์” นั่งปลัดกระทรวงเกษตรฯ ครม.ไฟเขียวตั้ง บิ๊กขรก.”เกษตรฯ-มหาดไทย-พาณิชย์”

เมื่อวันที่ 8 ส.ค. 2560 เวลา 13.45 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล พ.อ.หญิงทักษดา สังขจันทร์ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในวันนี้ว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบแต่งตั้งข้าราชการระดับสูงในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดังนี้

1) ให้นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงเกษตรฯ
2) นางสาวจริยา สุทธิไชยา ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงเกษตรฯ
3) นางสาวดุจเดือน ศศะนาวิน ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงเกษตรฯ
4) นายสุรจิตต์ อินทรชิต ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
5) นายโอภาส ทองยงค์ ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

ครม.ยังมีมติเห็นชอบแต่งตั้งข้าราชการระดับสูงในมหาดไทย ดังนี้

1) นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
2) นายบุญธรรมเลิศ สุขขีเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงมหาดไทย
3) นายเกียรติศักดิ์ จันทรา วิศวกรใหญ่ กรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นผู้ตรวจราชการประจำกระทรวง
4)นายสมชาย วิทย์ดำรง ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม
5) นายสุวิทย์ คำดี ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา

นอกจากนี้ ครม. ยังได้เห็นชอบแต่งตั้งข้าราชการในกระทรวงพาณิชย์ ดังนี้

1) นางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงพาณิชย์
2) นางกุลณี อิศดิศัย ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
3) นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมการค้าภายใน
4) นางจันทิรา ยิมเรวัตน์ ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ