เรืองไกร เตรียมร้อง สอบสนช.36 คน แก้พ.ร.ป.กกต. ส่อ ขัดรธน. แทรกแซงหน่วยงานอื่น

วันที่ 13 ส.ค. นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ อดีตสมาชิกวุฒิสภา เปิดเผยว่า ตามที่สนช. จำนวน 36 คน เข้าชื่อเสนอร่างกฎหมายแก้ไขเพิ่มเติม พรป.กกต. โดยมีความในมาตรา 9 เพื่อยกเลิกผู้ตรวจการเลือกตั้งที่ กกต. ได้คัดเลือกและประกาศผลไปแล้ว ซึ่งขณะนี้ร่างกฎหมายดังกล่าวอยู่ในระหว่าง สนช. เปิดการรับฟังความคิดเห็นนั้น ซึ่งความในมาตรา 9 มีเนื้อความเป็นการแก้ไขกฎหมายเพื่อกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเป็นการเจาะจงที่อาจขัดมาตรา 26 วรรคสอง และอาจเข้าข่ายการขัดกันแห่งผลประโยชน์ ตามความในรัฐธรรมนูญมาตรา 185 (1) ตามมาอีกด้วย

เรืองไกร กล่าวอีกว่า เพราะรัฐธรรมนูญ มาตรา 185 (1) เป็นบทบัญญัติที่ห้ามมิให้ สนช. ใช้สถานะไปก้าวก่ายหรือแทรกแซงการปฏิบัติราชการ หรือการดำเนินงานในหน้าที่ประจำของข้าราชการ หากใครกระทำการฝ่าฝืนมาตรานี้ ก็อาจถูกศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้ต้องพ้นจากตำแหน่งตามมาตรา 101 (7) ความในร่างแก้ไขเพิ่มเติม พรป. กกต. (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. มาตรา 9 ระบุไว้ว่า บรรดาการดำเนินการใดๆ เกี่ยวกับการคัดเลือก และการแต่งตั้งผู้ตรวจการเลือกตั้ง ซึ่งได้ดำเนินการอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ ให้เป็นอันสิ้นผลไป นับแต่วันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ มีผลใช้บังคับ แต่รัฐธรรมนูญ มาตรา 26 วรรคสอง บัญญัติไว้ว่า กฎหมายตามวรรคหนึ่ง ต้องมีผลใช้บังคับเป็นการทั่วไป ไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดกรณีหนึ่ง หรือแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นการเจาะจง

นายเรืองไกร กล่าวว่า ตามร่างฯ มาตรา 9 ที่จะใช้บังคับแก่กรณีผู้ตรวจการเลือกตั้งเป็นการเจาะจงนั้น จึงอาจขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 26 วรรคสอง และอาจมีลักษณะเข้าข่ายตามความในมาตรา 185 (1) ที่ กกต. สามารถส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยได้ จึงจะไปยื่นหนังสือให้ กกต. ใช้อำนาจตามมาตรา 82 วรรคสี่ พิจารณาตรวจสอบ เพื่อส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยต่อไป โดยจะไปยื่นหนังสือร้องด้วยตนเองที่สำนักงาน กกต. ถนนแจ้งวัฒนะ ในวันที่ 14 ส.ค.เวลา 10.00 น.

 

ที่มา ข่าวสดออนไลน์

Previous articleนาซ่าส่งยานสำรวจดวงอาทิตย์ ขึ้นสู่อวกาศแล้ว
Next article“ฐิติพงศ์” ผงาด พีทีที บีอาร์ไอซี ซูเปอร์ไบก์ 2018 สนาม 3 จ่อคว้าไวด์การ์ดดวลศึก เวิลด์ ซูเปอร์ไบก์