มหาดไทยร่อนหนังสือ ขอที่ดิน’สนามกอล์ฟชลประทาน’ 100 ไร่ สร้างกระทรวงแห่งใหม่

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2561 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กระทรวงมหาดไทยได้ส่งเรื่องขอใช้ที่ดินสนามกอล์ฟชลประทาน ในอ.ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ขนาด 100 ไร่ เพื่อย้ายไปสร้างกระทรวงแห่งใหม่เนื่องจากที่ทำการเดิมบนเกาะกรุงรัตนโกสินทร์เริ่มคับแคบ และให้เป็นไปตามแผนอนุรักษ์เกาะกรุงรัตนโกสินทร์


โดยกระทรวงมหาดไทย ได้มีหนังสือเลขที่ มท 0211.5/13103 ส่งถึงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่องขอใช้ที่ดินเพื่อก่อสร้างกระทรวงมหาดไทยแห่งใหม่ โดยมีเนื้อหาระบุว่า เนื่องด้วยเกาะกรุงรัตนโกสินทร์ถูกกำหนดให้เป็นพื้นที่อนุรักษ์ ขณะที่ที่ทำการเดิมเริ่มคับแคบ กระทรวงมหาดไทย จึงต้องการย้ายที่ทำการไปสร้างที่ทำการแห่งใหม่ที่เหมาะสมโดยเห็นว่ที่ดินสนามกอล์ฟชลประทาน ของกรมชลประทาน อ.ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี  โดยต้องการใช้ที่ดินราว 100 ไร่ โดยเอกสารดังกล่าวลงนามโดยนายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ขณะที่ นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ส่งเรื่องต่อให้กรมชลประทานพิจารณาต่อไป

ที่มา:มติชนออนไลน์

Previous articleกทม.ตรวจมาตรฐาน “รถพยาบาล” ทั่วกรุง เพิ่มความเชื่อมั่นระบบฉุกเฉิน
Next articleฮิโรกิ มิตสึมาตะ “JETRO” สะท้อนความมั่นใจใน EEC