กกต.เปิดโรดแมปกาบัตรเลือกตั้ง 24 ก.พ.62

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม ที่โรงแรมพินนาเคิลแกร์นด์ จอมเทียน รีสอร์ท ชลบุรี นายณัฏฐ์ เล่าสีห์สวกุล รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) นำเสนอร่างแผนปฏิบัติการตามภารกิจการให้ได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา(ส.ว.)และภารกิจการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร(ส.ส.)โดยกล่าวตอนหนึ่งว่า หากพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ(พ.ร.บ.)ว่าด้วยการได้มาซึ่งส.ว.มีผลบังคับใช้ ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 13 กันยายน จะมีผลทันทีในวันที่ 14 กันยายน จึงมีการเตรียมการเรื่องบัตร คูหาเลือกตั้ง

โดยรูปแบบบัตรไม่เป็นปัญหามากเหมือนส.ส.โดยจะหาผู้ดำเนินการจัดพิมพ์ระหว่างพฤศจิกายนและจัดพิมพ์ธันวาคมพร้อมกันนี้จะมีการออกระเบียบต่างๆเพื่อรับสมัครส.ว.จากนั้นเมื่อพ.ร.ฎ.การเลือกส.ว.กกต.กับครม.จะประสานกันเรื่องวันเวลาในการเลือกส.ว.จะไม่เหมือนส.ส.เพราะจะต้องเลือก 3 วัน คือในระดับอำเภอ จังหวัด และประเทศ ต้องทำพร้อมกันทั่วประเทศ อาจจะมีการประกาศผลการได้มาซึ่งส.ว.ในวันที่ 22 มกราคมปี’62 ส่วนการเลือกตั้งส.ส.คาดว่าจะมีการประกาศพ.ร.ฎ.เลือกตั้งส.ส.วันที่ 4 มกราคมปี’62 จะเลือกตั้ง 24 กุมภาพันธ์ปี’62 จะต้องจัดหาผู้ดำเนินการจัดพิมพ์ช่วงเดือนมกราคม -กุมภาพันธ์ ส่งบัตรล็อตแรกนอกราชอาณาจักร จากนั้นส่งไปยังกกต.เขตในเดือนกุมภาพันธ์ตารางการจัดเตรียมงาน

อย่างไรก็ตาม จากการพูดคุยกับคสช.ครั้งที่ผ่านมา สิ่งที่เขาขอให้เราทำคือเรื่องการแบ่งเขต คือแบ่งเขต 60 วัน ทำไพรมารี 30 วัน ซึ่งการแบ่งเขต ทุกจังหวัดได้เตรียมการเบื้องต้นแล้ว แต่เป็นการแบ่งตามจำนวนราษฎรเมื่อปี 2559 แต่ขณะนี้กรมการปกครองได้ประกาศจำนวนราษฎรปี’60 แล้ว จึงขอให้ทุกจังหวัดกลับไปพิจารณาเรื่องแบ่งเขตให้สอดคล้องกับจำนวนราษฎรที่มีการประกาศใหม่

Previous articleLaos Connection จากเขื่อนไฟฟ้า…ธนาคารและร้านกาแฟ (2)
Next article‘ปกรณ์’ กกต.ใหม่ ลั่น! ยึดความสุจริตเที่ยงธรรม สกัดคนโกงเข้าสภา