“สมชัย” จ่อเชิญ “มีชัย” ร่วมชมสาธิตเลือกตั้งจำลอง 17 ส.ค.นี้

“สมชัย” จ่อเชิญ “มีชัย” ร่วมชมสาธิตเลือกตั้งจำลอง 17 ส.ค.นี้ หวังสะท้อนแนวทางปฎิบัติ-ปัญหา

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม นายสมชัย ศรีสุทธิยากร กรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ให้สัมภาษณ์ว่า ช่วงวันที่ 9-12 สิงหาคม ด้านบริหารกิจการการเลือกตั้ง ได้มีการสัมมนาผู้บริหารนอกสถานที่ เพื่อพิจารณายกร่างคู่มือที่เกี่ยวข้องกับเลือกตั้ง โดยเป็นคู่มือเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ส.ส. จำนวน 10 เล่ม และคู่มือเกี่ยวกับ ส.ว.จำนวน 5 เล่ม ที่ประชุมได้มีการอภิปรายถึงการเปลี่ยนแปลงในวิธีการจัดการเลือกตั้งที่ กรธ.ได้นำเสนอมา และเห็นว่ามีหลายเรื่องที่อาจไม่เป็นผลดี และเป็นปัญหาอุปสรรคต่อการจัดการของคณะกรรมการการเลือกตั้งในอนาคต เช่น กรณีให้พรรคการเมืองมีหมายเลขที่แตกต่างกันไปในแต่ละเขตเลือกตั้ง ทำให้ต้องกระจายการพิมพ์บัตร และมีผลต่อความย่อหย่อนมาตรการในการรักษาความปลอดภัยของบัตร และเป็นปัญหาการจัดการอย่างมาก ในกรณีที่มีการเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตจังหวัดและนอกราชอาณาจักร

นายสมชัยกล่าวต่อว่า ทางสำนักงาน กกต.จะทำการสาธิตการเลือกตั้งจำลอง ในกรณีที่บัตรเลือกตั้งมีความแตกต่างกัน 350 แบบ และแสดงตัวอย่างความแตกต่างของบัตรที่มีระบบความปลอดภัยขั้นสูง เช่น การใช้ Micro letter, การซ่อนลายน้ำที่ต้องอ่านด้วยรังสี UV, การซ่อน Audio code ในบัตรเลือกตั้ง ซึ่งเป็นมาตรการการป้องกันการปลอมแปลงบัตรที่ กกต.เคยใช้มาในอดีต โดยจะเชิญ นายมีชัย ฤชุพันธ์ุ ประธาน กรธ.หรือ ตัวแทน มาร่วมชมการสาธิต ในวันพฤหัสที่ 17 สิงหาคมนี้ เวลา 10.00 น. เพื่อให้เกิดความเข้าใจในการปฏิบัติงานและหาทางออกร่วมกันอย่างเหมาะสม และเป็นไปอย่างกัลยาณมิตร ซึ่งหาก กรธ.และ สนช. ยังเห็นสมควรจะพิมพ์บัตร 350 แบบ ทาง กกต.ก็พร้อมน้อมรับแนวคิดดังกล่าวไปดำเนินการ

 


ที่มา : มติชนออนไลน์