‘ดุสิตโพล’เผยปชช. 41.91% ค้านยกเลิกพรรคเดียวเบอร์เดียว ชี้ยุ่งยาก ไม่ช่วยแก้โกง!

แฟ้มภาพ

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง “คิดอย่างไร กับการจะยกเลิกระบบผู้สมัครเลือกตั้งแบบพรรคเดียวเบอร์เดียว” จากประชาชน จำนวน 1,119 คนทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 8-11 สิงหาคมที่ผ่านมา โดยเมื่อถามว่าประชาชนเห็นด้วยหรือไม่กับการจะยกเลิกระบบผู้สมัครเลือกตั้งแบบพรรคเดียวเบอร์เดียว พบว่า ร้อยละ 41.91 ไม่เห็นด้วยกับการยกเลิกพรรคเดียว เบอร์เดียว เพราะยุ่งยาก เกิดความสับสน ได้ไม่คุ้มเสีย และไม่ช่วยแก้ทุจริต ขณะที่ร้อยละ 33.51 ไม่แน่ใจ เพราะยังไม่รู้ว่าผลที่จะตามมาเป็นอย่างไร

เมื่อถามว่าการยกเลิกระบบผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบพรรคเดียวเบอร์เดียว (แบบเดิม) จะช่วยให้การเลือกตั้งดีขึ้นหรือแย่ลงนั้น ประชาชนร้อยละ 45.93 มองว่า เปลี่ยนระบบก็ไม่ช่วยให้การเลือกตั้งดีขึ้น เพราะไม่สามารถแก้ทุจริตได้ เนื่องจากถูกผูกขาดด้วย 2 พรรคใหญ่ ขณะที่ร้อยละ 32.80 มองว่าแย่ลง เพราะประชาชนสับสน อย่างไรก็ตาม ข้อดีของการใช้เบอร์ของพรรคเดียวกันทั้งประเทศ ประชาชนร้อยละ 74.80 มองว่าจำง่าย เข้าใจง่าย ขณะที่ร้อยละ 64.97 มองว่าเป็นวิธีที่ใช้มานานประชาชนมีความคุ้นเคย ส่วนข้อเสีย ประชาชนร้อยละ 73.28 มองว่าเกิดการทุจริต ซื้อเสียงง่าย ส่วนร้อยละ 68.54 มองว่าคนเลือกพรรคมากกว่าตัวบุคคล

เมื่อถามว่าประชาชนคิดอย่างไรกับกรณีที่คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) จะยกเลิกระบบผู้สมัครเลือกตั้งแบบพรรคเดียวเบอร์เดียว อันดับ 1 ร้อยละ 60.86 มองว่า เรื่องดังกล่าวควรรับฟังความเห็นของประชาชนและนักการเมือง อันดับ 2 ร้อยละ 58.27 มองว่า ไม่ว่าจะเลือกตั้งแบบไหนก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียแตกต่างกัน และอันดับ 3 ร้อยละ 50.04 มองว่าอยู่ในขั้นตอนการเสนอร่าง อาจมีการเปลี่ยนแปลงอีกได้

 


ที่มา มติชนออนไลน์