“วิษณุ” ชูราโชบาย ร.5 ปฏิรูปประเทศ ก่อนเป็นเมืองขึ้น

เมื่อรัฐบาลทหารในนามคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) จัดทัพ จัดคน จัดงบประมาณ เตรียมการปฏิรูปประเทศผ่านแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยรัฐบาลจะนำรายชื่อคณะปฏิรูป 11 ด้าน เข้าคณะรัฐมนตรีอนุมัติในวันอังคารที่ 15 ส.ค.นี้

“วิษณุ เครืองาม” รองนายกรัฐมนตรี หัวหน้าทีมกฎหมายรัฐบาล ปาฐกถาพิเศษเรื่อง “แนวทางปฏิรูปกฎหมาย” ในการสัมมนาแนวทางการปรับปรุงหรือยกเลิกกฎหมาย ที่เป็นอุปสรรคต่อผู้ประกอบการไทย เพื่อรองรับ Thailand 4.0 ยกการปฏิรูปประเทศในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 มาเป็นต้นแบบ คือ Government Reform เนื่องจากการปฏิรูปไม่ใช่เรื่องของคนคนเดียว ต้องชวนกันเปลี่ยนทั้งประเทศ

“ตอนรัชกาลที่ 5 ทรงใช้คำว่า รีฟอร์มมาทับศัพท์เรื่องการปฏิรูป รับสั่งผู้มีอิทธิพลทั้งในนอกรัฐธรรมนูญให้มารีฟอร์มก็เพื่อจะให้ประเทศของเราเจริญรุ่งเรือง ทัดเทียมอารยประเทศ เพื่อไม่ให้เขามาข่มขู่ว่า บ้านป่าเมืองเถื่อน แล้วเอาเราเป็นเมืองขึ้น”

“จะต้องมีกระบวนการจัดลำดับความสำคัญตั้งเกณฑ์ขึ้นมาว่า อะไรที่จะเอาออก-เลิก มี 3 ประเภท 1.สิ่งที่เคยมี แต่ไม่ทันสมัย แก้ไข 2.ถ้าแก้ไขไม่ไหวก็ยกเลิกเสีย 3.บ้านอื่นเมืองอื่นมี แต่เราไม่มี เราก็ต้องทำให้มีขึ้นมา”

วิษณุกล่าวว่า ปัจจัยที่สำคัญที่สุดคือประชาชน การร่วมมือร่วมใจจากผู้เกี่ยวข้อง อะไรก็ตามที่เป็นการปฏิรูป ไม่มีทางสำเร็จถ้าไม่ได้รับความร่วมมือ เพราะการปฏิรูปคือการสวนทางกับความเคยชิน

การปฏิรูปมี 3 ฝ่าย หนึ่ง เจ้าหน้าที่ของรัฐ จะไม่มีวันยอมได้ง่ายๆ และพอไม่ยอมก็เดินหน้าต่อยาก สอง หน่วยงานของรัฐที่ไม่ใช่เป็นผู้ดูแลรักษา แต่เป็นผู้เกี่ยวข้อง สาม ประชาชน ทำไมประชาชนอาจทัดทานการปฏิรูป…เพราะฝืนความเคยชิน ถ้าเลือกทำเฉพาะกลุ่มกฎหมายธุรกิจ เศรษฐกิจการลงทุนการค้า การขออนุญาตก็จะลดศัตรูลงไป

“การปฏิรูปในสมัยรัชกาลที่ 5 พระองค์ท่านโชคดีที่ทำการปฏิรูปได้สำเร็จ เพราะพระองค์มีเวลาเป็นกษัตริย์ 42 ปี เมื่อจะปฏิรูปต้องคิดว่ามีเวลาเท่าไหร่ ถ้าปฏิรูปหมดแรงไปก่อน หมดวาระก่อน จะต้องคิดถึงคนที่มารับช่วงต่อ ถ้าทำแผนเอาไว้มันเดินหน้าได้”

“รัชกาลที่ 5 พระองค์ท่านโชคดี มีคนมาช่วยทำ ชนิดว่าคิดต่อคืบ มีคนทำต่อให้ท่าน แล้วสำเร็จหมด”


“เจ้าหน้าที่ของรัฐจึงต้องเปลี่ยนทัศนคติ ฝรั่งถึงบอกให้เปลี่ยนเสียก่อนที่คนอื่นจะมาเปลี่ยนให้ท่าน…ถูกบังคับให้เปลี่ยน”