เพื่อธรรม คึกคัก เลือก “สมพงษ์ อมรวิวัฒน์” นั่งหน.พรรค โต้เป็นพรรคสำรองเพื่อไทย

“สมพงษ์ “นั่งเก้าอี้วหัวหน้าพรรคเพื่อธรรมคนใหม่ สมาชิกลงมติเลือกคณะกรรมการบริหาร 7 คน ลั่นไม่ขอเป็นพรรคสำรองเพื่อไทย ปัด “สมชาย” เข้ามายุ่งเกี่ยวบอกเลือกตั้ง ส.ส.ส่งครบทุกเขต ชี้เพื่อไทยเป็นพันธมิตร หากมีอุดมการณ์คล้ายกัน ยันไม่เอาเผด็จการ หนุน ปชต.ให้ ปชช.มีส่วนร่วมการเมืองมากสุด

เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 30 กันยายน 2561 ที่โรงแรมเชียงใหม่ออคิด อ.เมือง จ.เชียงใหม่ พล.ต.ต.จรัญ ธิตะปัญญา รักษาการหัวหน้าพรรคเพื่อธรรม นาย ไพบูลย์ โตวิริยะเวช รักษาการกรรมการบริหารพรรค พ.ต.อ.มานัส ศัตรูลี้ รักษาการเลขาธิการพรรค และนายธวัชชัย ไทยเจียมอารีย์ รักษาการเหรัญญิกพรรค ได้ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ก่อนรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญพรรคเพื่อธรรม พ.ศ.2557 วันพฤหัสบดีที่ 27 มีนาคม 2557 จากนั้นที่ประชุมได้พิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับ และจัดทำคำประกาศอุดมการณ์ทางการเมือง และนโยบายพรรค ให้ถูกต้องตามกฏหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง และสอดคล้องกับกฏหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร (ส.ส.) ก่อนเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ มีนายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ อดีตรองนายกรัฐมนตรี และอดีต ส.ส.เชียงใหม่ หลายสมัย พ.ต.อ.สนธยา แสนเภา อดีต ส.ว.สรรหา 2 สมัย นางศุภกานต์ สุประการ สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) เชียงใหม่ อ.สารภี เขต 1 น.ส.อนรรฆวี จำรัสวุฒิกุล ส.อบจ. อ.สันกำแพง เขต 1 นายมนูญ บูรณพัฒนา นายกเทศมนตรี ตำบลยางเนิ้ง อ.สารภี นายจรัส ไชยยา อดีตนายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา อ.แม่แตง พร้อมสมาชิก เข้าร่วมกว่า 400 คน โดยใช้เวลากว่า 3 ชั่วโมงแล้วเสร็จ

ทั้งนี้ผลการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ สมาชิกได้ลงมติ เลือกนายสมพงษ์ เป็นหัวหน้าพรรคคนใหม่ ด้วยคะแนนเสียง 296 เสียง ส่วนคณะกรรมการบริหารพรรคอีก 6 คน ประกอบ นางนลินี ทวีสิน เป็นรองหัวหน้าพรรคนายพงศกร อรรณนพพร เลขาธิการพรรค นายไพบูลย์ โตวิริยะเวช รองเลขาธิการพรรค นายธวัชชัย ไทยเจียมอารีย์ เหรัญญิกพรรค ว่าที่ ร.ต.หญิงจุฑามาส ทัดดี นายทะเบียนพรรค และนายเอรวัน ทับพล เป็นโฆษกพรรค รวมเป็น 7 คน ก่อนนายสมพงษ์ นำคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ ชูมือ และแสดงความยินดีซึ่งกันและกัน มี พ.ต.ท.ปกรณ์กฤษณ์ ใหญ่โต พนักงานการเลือกตั้ง (ชำนาญการ) ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานพรรคการเมือง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)จังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมสังเกตการณ์ประชุม และเลือกตั้งดังกล่าว

จากนั้นนายสมพงษ์ พร้อมคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ ได้แถลงข่าว ว่าที่ประชุมใหญ่มีมติ เลือกคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ เพียง 7 คนก่อน และเพิ่มให้ครบ 15 คนภายหลัง หากมีคนใหม่เข้ามาอาจมีการสับเปลี่ยนตำแหน่งตามความเหมาะสม แต่ไม่มีแนวคิดเปลี่ยนหรือโหวตหัวหน้าพรรคใหม่ เพราะใช้เวลาพอสมควรกว่าจะถึงวันนี้ และมีความพร้อมเลือกตั้งมานานแล้ว คนลงการเมืองต้องมีความพร้อมตลอดเวลา ส่วนตัวเคยเป็นผู้แทน หรือ ส.ส.เชียงใหม่ มากว่า 30 ปีแล้ว ดังนั้นคนที่มาร่วมงานมีอุดมการณ์ที่เหมือนกัน และความพร้อมรับใช้ประชาชน

“ยืนยันพรรคเพื่อธรรม ไม่ได้เป็นพรรคสำรองเพื่อไทย เหตุที่มาประชุมที่เชียงใหม่ เพราะว่ามีสมาชิกพรรคมากที่สุดในประเทศ กว่า 800 คนอาทิ อ.แม่ริม อ.แม่แตง อ.สันกำแพง นอกนั้นกระจายทุกภาค ส่วนนายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ บุตรชายที่เป็นอดีต ส.ส.เชียงใหม่ เขต 6 แต่เป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยนั้น ให้อิสระทางความคิดและการเมือง แต่อาจมาร่วมงานกันภาย หลังได้ หากเขตเลือกตั้งมีผู้สมัครของเพื่อไทยเต็มพื้นที่แล้ว” นายสมพงษ์ กล่าว

Advertisment

ส่วนเลือกตั้ง ส.ส.ครั้งหน้า อาจส่งผู้สมัครลงครบ 350 เขตทั่วประเทศ ซึ่งพรรคทำงานการเมือง ก็ต้องทำให้เพื่อธรรม ไม่ใช่เพื่อไทย ต่างคน ต่างทำ ส่วนอุดมการณ์การเมืองอาจคล้ายกัน สามารถเป็นพันธมิตรทาง
การเมืองได้ ซึ่งพรรคยืนหยัดตามแนวทางประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นพระประมุข ไม่เอาเผด็จการ หากพรรคเพื่อไทย ประสบปัญหาทางการเมือง สามารถมาร่วมกับเพื่อธรรมได้ เราจะไม่ดูดใคร
แต่จะรับเข้าพรรคแทน หากมีแนวทางและอุดมการณ์ตรงกัน

สำหรับนโยบายพรรค หลักใหญ่ต้องเข้ากับสถานการณ์ และความต้องการประชาชนมากที่สุด ให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมือง ส่วน อนาคต อาจมีอดีตรัฐมนตรี อดีต ส.ว. อดีต ส.ส. มาร่วมกับพรรค ส่ว่น
นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ อดีตนายกรัฐมนตรี เป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยไม่สามารถมาร่วมกับพรรคเพื่อธรรมได้ มีแต่ข่าวว่านายสมชาย จะมาเป็นหัวหน้าพรรคเพื่อธรรมเท่านั้น แต่ยืนยันว่านายสมชาย ไม่ได้เข้ามายุ่งเกี่ยวกับพรรคเพื่อธรรมอย่างใด ส่วนนางเยาวภา วงศ์สวัสดิ์ อดีตแกนนำกลุ่มวังบัวบาน ก็ได้เลิกเล่นการเมืองแล้ว ดังนั้นพรรคจึงทำในแนวทางของตัวเอง ไม่ใช่พรรคสำรอง หรือเป็นนอมินีใคร

 

ที่มา มติชนออนไลน์

Advertisment