“มีชัย” เห็นใจ กสม. ยันต้องเซตซีโร่เพื่อชาติ ปิดช่องตปท.ท้วงติง

เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 18 สิงหาคม นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) กล่าวถึงมติสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ให้เซตซีโร่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ว่า ถ้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเห็นว่า ร่างกฎหมายว่าด้วย กสม.ไม่ตรงตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ ก็สามารถทำความเห็นแย้งได้ ส่วน กรธ.ยืนยันว่าจำเป็นต้องเซตซีโร่ มิเช่นนั้นปัญหาเรื่องการถูกลดเกรดตามกติกาปารีสก็จะไม่จบ และกลายเป็นอุปสรรคที่ กสม.ของไทยที่ไปประชุมที่ต่างประเทศไม่สามารถลงมติ หรือมีสิทธิออกเสียงใดได้ ดังนั้นเชื่อว่า เมื่อร่างกฎหมายปรับเนื้อหาตามที่มีข้อท้วงติงแล้วจะทำให้สถานการณ์ดีขึ้น เหตุที่ต่างประเทศอ้างก็จะหมดไป ซึ่งการพ้นจากตำแหน่งไม่ใช่เรื่องสิทธิ แต่เป็นหน้าที่ อย่าง กรธ.ก็ต้องไป ไม่ได้เป็นตลอดชีวิต เรารู้สึกเห็นใจ กสม. โดยเฉพาะ 2-3 ท่านที่ต่างประเทศให้การยอมรับ แต่สำหรับส่วนรวมแล้ว เราต้องทำเพื่อประเทศชาติ ส่วนขั้นตอนการสรรหา กสม.ชุดใหม่นั้น จะใช้เวลา 200 กว่าวัน เพื่อเปิดให้ภาคประชาสังคมรับรู้และมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวาง

 

ที่มา : มติชนออนไลน์