“อนาคตใหม่” ชูนโยบายสวัสดิการ ‘รีดภาษีคนรวย’ หนุนแจกเบี้ยเด็ก-เยาวชน

“อนาคตใหม่” ชูนโยบายสวัสดิการ ‘รีดภาษีคนรวย’ หนุนแจกเบี้ยเด็ก-เยาวชน

เมื่อวันที่ 10 มกราคม ที่สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน น.ส.ศิริกัญญา ตันสกุล ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายพรรคอนาคตใหม่ ร่วมเวทีเสวนาในหัวข้อ “พรรคการเมืองกับทิศทางการจัดสวัสดิการชุมชน” โดยตอนหนึ่งกล่าวว่า พรรคอนาคตใหม่ มุ่งมั่นที่จะทำให้ รัฐสวัสดิการเกิดขึ้นจริงในสังคมไทย และสามารถทำได้ โดยไม่เสียวินัยทางการคลัง โดยจะเน้นเก็บภาษีจากคนรวย ยกเลิกผลประโยชน์จากกฎหมายของรัฐที่เอื้อให้คนรวยมีเงินมากขึ้น เกิดช่องว่างทางรายได้ รัฐจะต้องมีหน้าที่จัดการสวัสดิการขั้นพื้นฐานกับประชาชนทุกช่วงชีวิต ไม่ได้จำกัดแค่ เด็กแรกเกิด หรือ คนชรา เพียงอย่างเดียว เพราะคนทำงานก็ต้องดูแลทั้งคนชราและเด็กแรกเกิดในแต่ละครอบครัว

น.ส.ศิริกัญญา กล่าวอีกว่า นโยบายสวัสดิการของพรรคอนาคตใหม่ จะให้รัฐส่วนกลางสร้างหลักประกันชีวิตให้กับประชาชน ให้เงินอุดหนุนครอบครัวเด็กเล็ก 0-6 ปี 1,200 บาท เงินสนับสนุนเยาวชน 18-22 ปี จำนวน 2,200 บาทต่อเดือน เพื่อให้เยาวจบการศึกษาแล้ว จะมีต้นทุนเพื่อไปทำธุรกิจ หรือรวมตัวกับเพื่อนตั้งบริษัทเป็นของตัวเอง และเบี้ยคนชราจะปรับเป็น 1,800 บาทต่อเดือน สำหรับบทบาทของสวัสดิการชุมชน จะทำหน้าที่เสริมสวัสดิการที่เฉพาะเจาะจงในแต่ละพื้นที่ เพราะกองทุนสวัสดิการชุมชน ย่อมมีความรู้ ความเข้าใจของประชาชนในพื้นที่มากกว่ารัฐจากส่วนกลาง

“เราฝันถึงปลายทางที่ประชาชนมีความมั่นคง อยู่ในชุมชนที่เข้มแข็ง รัฐสวัสดิการและกองทุนสวัสดิการชุมชน ต้องเดินไปพร้อมกัน ให้กองทุนสวัสดิการชุมชนเป็นนิติบุคคล เพื่อมีอำนาจมากขึ้น ลดบทบาทของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินที่คอยมาตรวจสอบการทำงานของกองทุนสวัสดิการชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หากมีปัญหาต้องไปร้องที่ศาลปกครอง ไม่ใช่มีหน้าที่ไประงับโครงการใช้จ่ายกองทุนสวัสดิการชุมชน ทั้งหมดนี้ก็เพื่อเพิ่มอำนาจให้กับท้องถิ่นในการจัดการกองทุนของตัวเอง” น.ส.ศิริกัญญา กล่าว

 

 

ที่มา  มติชนออนไลน์


QR Code LINE@ Prachachat

ไม่พลาดข่าวสารเศรษฐกิจ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทางไลน์ @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ