‘ศรีสุวรรณ’ ร่วมเครือข่าย CEPP ชวนประชาชนตรวจสอบเลือกตั้ง จับโกงนักการเมือง

เมื่อวันที่ 12 มกราคม นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เปิดเผยว่า สมาคมฯได้ร่วมกับมูลนิธิพัฒนาผู้นำเยาวชน หรือ YLDF โดยนายวงษ์ภูมิ วนาสิน และเครือข่ายภาคประชาสังคมทั่วประเทศรวมตัวกันจัดตั้ง “เครือข่ายปฏิบัติการเลือกตั้ง หรือ CEPP : Civic Election Participation Partnership” โดยคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.)ให้การรับรองแล้ว เพื่อช่วยทำหน้าที่สร้างความรู้ ความเข้าใจให้ประชาชน เกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน หรือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการเลือกตั้ง และความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ การชักจูงให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง เพื่อทำให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม

“สิ่งสำคัญที่จะทำให้การเลือกตั้งใหญ่ที่จะถึง และการเลือกตั้งทุกระดับทั่วประเทศเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม คือการมีภาคประชาชนและภาคประชาสังคม ออกมาเป็นหูเป็นตา คอยเฝ้าระวัง และรู้เท่าทันเล่ห์เหลี่ยมของนักเลือกตั้ง ที่เสี่ยงต่อการกระทำความผิดกฎหมายเลือกตั้ง ไม่ว่าจะเป็นการซื้อสิทธิ์ ขายเสียง ที่มีความแยบยลสารพัด รวมทั้งการใช้อำนาจรัฐในการเอื้อประโยชน์ให้กับนักการเมือง หรือพรรคการเมืองฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นการเฉพาะ รวมทั้งเล่ห์กลในการใช้เทคนิคทางกฎหมายในการเลื่อนเลือกตั้งในขณะนี้ด้วย” นายศรีสุวรรณกล่าว

นายศรีสุวรรณกล่าวอีกว่า เครือข่ายปฏิบัติการเลือกตั้ง หรือ CEPP จัดตั้งเพื่อระดมและเปิดรับอาสาสมัครผู้มีอุดมการณ์ร่วมกันป็นตาสับปะรดทั่วประเทศ ที่สนใจมาร่วมเป็นเครือข่ายฯร่วมกัน โดยจะแถลงรายละเอียดของพันธกิจของเครือข่ายอย่างเป็นทางการในที่ 13 มกราคมนี้ เวลา 9.30-12.00 น. ที่โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการ อาคาร B ถนนแจ้งวัฒนะ พร้อมตั้งประเด็นการจับผิดพรรคการเมืองและนักเลือกตั้งทั่วประเทศ รวมทั้งจับผิดผู้มีอำนาจรัฐ-องค์กรอิสระที่ใช้อำนาจรัฐโดยมิชอบ ซึ่งจะทำให้การเลือกตั้งไม่เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม

ที่มา:มติชนออนไลน์

Previous articleหทัย ศราวุฒิไพบูลย์ มือปั้นไอดอล 4NOLOGUE
Next articleทองในปท.เช้านี้ปรับลดลง50บาท ทองรูปพรรณขายออกยังยืนราคาที่บาทละ20,000