75 กวี นักเขียน นักวิชาการ แถลงประณาม “ไพฑูรย์ ธัญญา” ค้านส่งร่วมงานกวีอาเซียน ชี้กลอนหูละเมิดหลักสากล

เมื่อวันที่ 27 สืงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กลุ่มกวี นักเขียน และนักวิชาการ มีการแสดงท่าทีต่อกรณี “ไพฑูรย์ ธัญญา” หรือ นายธัญญา สังขพันธานนท์ ศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ ประจำปี 2559 และกวีซีไรต์ ซึ่งแต่งกลอนมีคำผวนเกี่ยวกับอวัยวะเพศหญิง ถึงนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร โดยล่าสุด มีการออกแถลงการณ์คัดค้านการส่งนักเขียนรายดังกล่าวเป็นตัวแทนกวีไทยใน เทศกาลศิลปะนานาชาติที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย

เนื่องจาก การแต่งบทกลอนที่ส่อถึงการดูถูกสตรีเพศโดยใช้ “หู” เป็นอุปลักษณ์ในการสื่อถึงอวัยวะเพศของผู้หญิงในลักษณะที่ขบขัน พร้อมทั้งโพสต์ลงในสื่อสังคมออนไลน์โดยตั้งค่าเข้าถึงเป็น “สาธารณะ” ถือเป็นการละเมิดหลักการสากล คือ “อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีทุกรูปแบบ” (CEDAW) ซึ่งประเทศไทยร่วมเป็นภาคี ตั้งแต่ ค.ศ.1985

แถลงการณ์ฉบับเต็มมีดังนี้

แถลงการณ์ จาก กวี นักเขียน นักวิชาการ คัดค้านการเชิญ รศ.ดร.ธัญญา สังขพันธานนท์ ศิลปินแห่งชาติ / นักเขียนรางวัลซีไรต์ เป็นตัวแทนกวีไทย ในงาน ASEAN Poets [email protected] 2017 KL International Arts Festival ครั้งที่ 3 ในงาน the Literature genre in DiverseCity 2017 ของสถาบันเดวัน บาฮาซา แดนปุสกาตา ในธีม ‘Struggle of Nation’ ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย

ตามที่เป็นข่าวถึงสถานการณ์ทางการเมืองในประเทศไทยเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2017 ที่ผ่านมา กรณีที่รัฐบาลทหารไทยได้ดำเนินคดีต่ออดีตนายกรัฐมนตรีนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ซึ่งที่เป็นที่รู้กันทั่วไปในชื่อคดีว่า “คดีจำนำข้าว” ถึงกำหนดที่ศาลนั่งบัลลังก์อ่านคำพิพากษา

เหตุการณ์ปรากฎว่านางสาว ยิ่งลักษณ์มิได้ปรากฎตัวต่อศาล โดยส่งทนายมาแจ้งว่ามีอาการป่วยเป็นโรคน้ำในหูไม่เท่ากันทำให้มีอาการปวด ศีรษะ จึงไม่สามารถมาศาลได้ และศาลได้ออกหมายจับ หลังจากนั้น มีกระแสข่าวว่าอาจจะมีการลี้ภัยไปนอกประเทศจนเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กว้าง ขวางในสื่อสังคมออนไลน์นั้น

รศ.ดร.ธัญญา สังขพันธานนท์ (นามปากกา “ไพฑูรย์ ธัญญา”) ซึ่งมีชื่อเป็นตัวแทนจากประเทศไทยร่วมงาน ASEAN Poets Forum @ Diversity 2017 KL International Arts Festival ครั้งที่ 3 จากการคัดเลือกของสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย ได้แต่งกวีบทหนึ่งถึงอดีตนายกรัฐมนตรีหญิงในลักษณะที่เหยียดหยามและส่อถึง การดูถูกสตรีเพศโดยใช้ “หู” เป็นอุปลักษณ์ในการสื่อถึงอวัยวะเพศของผู้หญิงในลักษณะที่ขบขัน พร้อมทั้งโพสต์ลงในสื่อสังคมออนไลน์โดยตั้งค่าเข้าถึงเป็น “สาธารณะ”

เสรีภาพ ในการแสดงออกนั้น จะต้องไม่ละเมิดทางเชื้อชาติ เพศ สีผิว ในฐานะที่ไทยเป็นรัฐภาคีของ “อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีทุกรูปแบบ” (CEDAW) ตั้งแต่ปี ค.ศ.1985 หนึ่งในเนื้อหาของอนุสัญญานี้ได้ระบุว่ารัฐภาคีนั้นต้องคุ้มครองผู้หญิงจาก ความรุนแรงทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น ร่างกาย เพศ อารมณ์ สติปัญญา โดยระบุว่ารัฐภาคีจะต้องใช้มาตรการที่เหมาะสมทั้งปวงปรับปรุงแบบแผนความ ประพฤติทางสังคมและวัฒนธรรมระหว่างบุรุษและสตรี “โดยมุ่งที่จะให้ได้ขจัดความเดียดฉันท์และวิธีปฏิบัติอันเป็นประเพณีอื่นๆ ทั้งปวง ซึ่งอยู่บนพื้นฐานของความคิดเกี่ยวกับความต่ำต้อยหรือความสูงส่งของอีกเพศ หนึ่ง หรือที่อยู่บนพื้นฐานของบทบาทแบบเก่าสำหรับบุรุษและสตรี” (อนุสัญญาฯ ข้อ 5)

ทว่า รศ.ดร.ธัญญา สังขพันธานนท์ กลับมิได้คำนึงถึงหลักการดังกล่าว และแม้จะเป็นบุคคลที่ได้รับรางวัลทางวรรณกรรมมากมาย รวมถึงการถูกยกย่องให้เป็นศิลปินแห่งชาติ และได้รับเลือกจากสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย ให้เป็นตัวแทนไปนำเสนอผลงานในเวที ASEAN Poets Forum ในกรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ในปลายเดือนกันยายนที่จะถึงนี้ แต่รศ.ดร.ธัญญา สังขพันธานนท์ กลับแต่งบทกลอนที่มีลักษณะเหยียดเพศดังกล่าว กลุ่มกวี นักเขียน และนักวิชาการ จึงขอประณาม รศ.ดร. ธัญญา สังขพันธานนท์ และขอไม่ยอมรับการเป็นตัวแทนของวงการกวีไทยไปร่วมงานดังกล่าว และเห็นว่าหากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพิกเฉยก็เท่ากับเป็นการสร้างมาตรฐานที่ ผิดให้วงการนักเขียนในระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ


ผู้มีรายนามต่อ ท้ายแถลงการณ์ข้างล่างนี้ จึงขอเรียกร้องให้สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยและ The Malaysian Institute of Translation & Books (ITBM) ผู้จัดงานดังกล่าว ถอนชื่อและยุติการเชิญ รศ.ดร.ธัญญา สังขพันธานนท์ ในฐานะตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมงาน ด้วยเขาได้ละเมิดหลักการสากลอย่างชัดแจ้งและยังมิได้มีการแสดงการรับรู้ถึง การกระทำที่ผิดพลาดของตนมาจนปัจจุบัน

​แถลง ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2017

1.​กฤช เหลือลมัย / Krit Lualamai
2.​กฤดิกร วงศ์สว่างพานิช / Kridikorn Wongsawangpanit
3.​กันต์ธร อักษรนำ / Kanthorn Auksornnam
4.​กานต์ ณ กานท์ / Karnt Na Karnt
5.​การะเกต์ ศรีปริญญาศิลป์ / Karaket Sriparinyasin
6.​กิตติพล สรัคคานนท์ / Kittipon Srukkanond
7.​กิตติพล เอี่ยมกมล / Kittipoan Eamkamoan
8.​แก้วตา ธัมอิน / Kaewta Tham-in
9.​คนแคระ / Konkrae
10.​คมกฤช อุ่ยเต็กเค่ง / Komkrit Uitekkeng
11.​คาล รีอัล / Kal Real
12.​คิม ไชยสุขประเสริฐ / Kim Chaisukprasert
13.​ฉันทลักษณ รักษาอยู่ / Chantalak Raksayu
14.​ชัชชล อัจนากิตติ / Chatchon Audjanakitti
15.​ชัยนรินทร์ กุหลาบอ่ำ / Chainarin Kularpaum
16.​ชัยวัฒน์ มีสัณฐาน / Chaiwat Meesanthan
17.​ชาคริต คำพิลานนท์/chakriz kampilanon
18.​ณรรธาวุธ เมืองสุข / Nattharavut Muangsuk
19.​ดารณี ทองศิริ / Daranee Thongsiri
20.​ดำนาย ประทานัง / Damnai Pratanang
21​.ตวงพร ปฏิปทาพานิชย์ / Tuangporn Patipatapanich
22.​ทวี คุ้มเมือง / Tawee Khummuang
23.​ทินกร หุตางกูร / Tinnakorn Hutangkul
24.​ธรรมรงค์ ภูมิสีคิ้ว / Thammarong Phumsikew
25.​ธิติ มีแต้ม / Thiti Meetam
26.​ธีรพล พัฒนภักดี / Theerapon Phattanapakdee
27.​ธีร์ อันมัย / Tee Anmai
28.​นิติพงศ์ สำราญคง / Nithipong Samrankong
29.​นิธินันท์ ยอแสงรัตน์ Nithinand Yorsaengrat
30.​นิธิ นิธิวีรกุล / Nithi Nithiveragul
31.​บัณฑิต จันทร์โรจนกิจ / Pandit Chanrojanakit
32.​บุษราพร ทองชัย Bussaraporn Thongchai
33.​ใบพัด นบน้อม / Baipat Nopnom
34.​ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี / Pinkaew Luangaramsri
35.​ผการัมย์ งามธันวา / Phakaram Ngamthanwa
36.​พิชญ อนันตรเศรษฐ์ / Pit Anantaraset
37.​พิมพ์สิริ เพชรน้ำรอบ / Pimsiri Petnamrob
38.​เพียงคำ ประดับความ / Piengkam Pradabkwang
39.​ภัควดี วีระภาสพงษ์ / Pakavadi Verapaspong
40.​ภาณุ บุญพิพัฒนาพงศ์ Panu Boonpipattanapong
41.​มนทกานติ รังสิพราหมณกุล /Montakan Ransibrahmanakul
42.​มูหัมหมัดฮาริส กาเหย็ม / Muhammadharis Kayem
43.​ยรรยง เที่ยงทิศ / Yanyong Thiengtid
44.​รชา พรมภวังค์ / Racha Prompavang
45.​รวิวาร รวิวารสกุล / Ravivarn Ravivarnsakul
46.​ลัดดา สงกระสินธ์ / Laddakrasongsin
47.​ลุ่มน้ำ ณ เทือกเขาดงรัก / Lumnam at Tuakkaodongrek
48.​วลัยพร ภูมิรัตน์ / Walaiporn Phumirat
49.​วัฒนชัย แจ้งไพร / Wattanachai Jaengprai
50.​วาดดาว / Waddao
51.​วิทยากร โสวัตร / Wittayakorn Sowat
52.​เวฬุ เวสารัช / Dhelu Dhesarajcha
53.​ศรยุทธ เอี่ยมเอื้อยุทธ / Sorayut Aiemauayu
54.​สร้อยมาศ รุ่งมณี / Soimart Rungmanee
55.​สันติสุข กาญจนประกร / Santisuk Kanjanapakorn
56.​สายสุรีย์ มูลศรี / Saisuree Moonsri
57.​สิริกัญญา กาญจนปกร / Sirikanya Kanjanapakorn
58.​สุเจน กรรพฤทธิ์ / Sujane Kanparit
59.​เสรี ตรีศักดิ์ / Seeree Treesuk
60.​อติภพ ภัทรเดชไพศาล / Atipop Pattaradejpaisarn
61.​อนุชา วรรณาสุนทรไชย / Anucha Wannasoonthornchai
62.​อนันต์ เกษตรสินสมบัติ / Anan Kasetsinsombut
63.​อรรคณัฐ วันทนะสมบัติ / Akkanut Vantanasombut
64.​อรรถพงษ์ ศักดิ์สงวนมนูญ / Attapong Suksaguanmanoon
65.​อรอนงค์ ทิพย์พิมล / Onanong Thippimol
66.​อลงกต ใจสงค์ / Alongkot Jaisong
67.​อโลชา เวียงพงศ์ / Alyosha Viengphong
68.​อันธิฌา แสงชัย / Anticha Sangchai
69.​อันยา โพธิวัฒน์ / Anya Pothiwat
70.​อัสรี / Ausry
71.​อาทิตย์ ศรีจันทร์ / Artit Srijan
72.​อานนท์ นำภา / Arnon nampa
73.​อาณัติ แสนโท / Arnut Saento
74.​อาริตา / Aritaa
75.​ฮาเมอร์ ซาลวาลา / Hamer Salwala

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ