องอาจ ชี้ คำพิพากษาจำคุก คดี “ข้าวจีทูจี” เป็นอุทาหรณ์สอนใจนักการเมือง

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงคำพิพากษาจำคุกคดีข้าวจีทูจีที่มีนักการเมือง ข้าราชการ และนักธุรกิจถูกตัดสินจำคุกคนละหลายสิบปีลดหลั่นกันไปว่า ต้องถือว่าเป็นคำพิพากษาที่เป็นบทเรียนสำคัญของสังคมไทย โดยเฉพาะผู้ที่ทำหน้าที่บริหารราชการแผ่นดิน ทั้งนักการเมือง และข้าราชการ ที่มีพฤติกรรมทุจริตคอรัปชั่น นอกจากนั้นคำพิพากษาจำคุกคดี ข้าวจีทูจียังมีส่วนอย่างสำคัญในการยับยั้งการทุจริตเชิงนโยบายที่สร้างผลเสียหายแก่ประเทศชาติ บ้านเมืองอย่างใหญ่หลวง ในขณะที่ผู้มีส่วนร่วมกับการทุจริตเชิงนโยบายได้รับประโยชน์จากทรัพย์สินเงินทองที่ทุจริตไปเป็นจำนวนมาก

นายองอาจกล่าวอีกว่า คำพิพากษาจำคุกคดี ข้าวจีทูจีครั้งนี้ถือเป็นบทเรียนที่มีนัยยะสำคัญดังนี้ 1.เป็นการส่งสัญญาณให้เห็นว่าถึงแม้จะเป็นผู้บริหารระดับสูงของประเทศ ระดับรัฐมนตรี และข้าราชการระดับสูง ถ้ามีการใช้อำนาจหน้าที่โดยไม่ชอบด้วยการเล่นแร่แปรธาตุ จัดฉาก สร้างหลักฐานเท็จ อำพรางข้อเท็จจริงต่างๆ เพื่อทุจริตแสวงหาประโยชน์โดยไม่ชอบ ก็มีโอกาสถูกดำเนินคดีและถูกลงโทษตามกฎหมายได้ 2. เป็นบรรทัดฐานทำให้การทุจริตเชิงนโยบายที่เป็นอันตรายต่อบ้านเมืองเป็นเรื่องที่กระทำได้ด้วยความยากลำบากมากขึ้นในอนาคต และ 3.เป็นอุทาหรณ์สอนใจให้นักการเมืองข้าราชการ นักธุรกิจ พึงสำเหนียกว่าการร่วมมือกันทุจริตคอรัปชั่นอาจเจอชะตากรรมเช่นเดียวกับจำเลยในคดีข้าวจีทูจี ดังนั้น คำพิพากษาคดีข้าวจีทูจีครั้งนี้ จึงถือเป็นคุณูปการที่สำคัญของการป้องกันปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นโดยกระบวนการยุติธรรม ซึ่งทำให้ระบบนิติรัฐ นิติธรรม ของไทยเดินหน้าเป็นหลักให้บ้านเมืองต่อไปได้

 

ที่มา มติชนออนไลน์