“บิ๊กตู่” ยินดี โคลัมเบียน้อมนำศาสตร์พระราชาแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกพืชเสพติด

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ยินดีที่ได้รับทราบว่าประเทศโคลัมเบียจะน้อมนำศาสตร์พระราชาไปประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยคณะผู้แทนระดับสูงของรัฐบาลโคลัมเบียได้เดินทางไปศึกษาดูงานด้านการพัฒนาทางเลือกที่โครงการพัฒนาดอยตุงและโครงการปลูกป่าสร้างคน รักษาต้นน้ำ บรรเทาอุทกภัย จ.เชียงราย ซึ่งสนับสนุนการนำศาสตร์พระราชาไปใช้ในการแก้ไขปัญหาพื้นที่ปลูกพืชเสพติด ทั้งนี้โคลัมเบียประสบกับปัญหาการปลูกพืชโคคา ซึ่งนำไปสกัดเป็นสารเสพติดที่เรียกว่าโคเคนกว่า 150,000 เฮกเตอร์ หรือประมาณ 900,000 ไร่ จึงต้องการนำแนวทางต้นแบบของโครงการพัฒนาดอยตุงที่นำศาสตร์พระราชาไปประยุกต์ใช้พัฒนาพื้นที่ โดยเปลี่ยนพื้นที่ปลูกพืชเสพติดให้เป็นพื้นที่ป่าเศรษฐกิจ ส่งเสริมให้ชาวไทยภูเขาและชนกลุ่มน้อยปรับเปลี่ยนจากการปลูกฝิ่นเป็นพืชชนิดอื่น หรือประกอบอาชีพที่ช่วยสร้างรายได้ดีกว่าและไม่ผิดกฎหมาย รวมทั้งเสริมสร้างโอกาสทางการศึกษายกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น จนได้รับยกย่องในระดับนานาชาติจากสำนักงานยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเอ็นโอดีซี)

พล.ท.สรรเสริญกล่าวต่อว่า นายกฯกล่าวว่ารัฐบาลได้กำหนดให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติที่ต้องเร่งดำเนินการแก้ไข โดยเปลี่ยนมุมมองใหม่ใช้การสาธารณสุขนำ เน้นการดูแลสุขภาพผู้ป่วย คำนึงถึงสิทธิมนุษยชน และควบคุมผู้ติดยาให้ดำรงชีวิตอยู่ได้โดยไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับสังคม รวมทั้งจัดทำแผนประชารัฐร่วมใจ สร้างหมู่บ้าน ชุมชนมั่นคงปลอดภัยยาเสพติด ขับเคลื่อนด้วยกลไกประชารัฐ ดำเนินการกับกลุ่มผู้ค้า ผู้ผลิต และเครือข่ายยาเสพติด และปรับปรุงกฎหมายยาเสพติดให้เหลือฉบับเดียว เพื่อให้มีการบังคับใช้ที่เชื่อมโยงสอดคล้องเป็นไปทิศทางเดียวกันและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

“รัฐบาลน้อมนำศาสตร์พระราชาเป็นหลักในการทำงาน และสนับสนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและขจัดความยากจนทุกรูปแบบ รวมถึงโครงการพัฒนาดอยตุงที่หลายประเทศได้มาศึกษาดูงานและนำแนวทางการดำเนินงานไปปรับใช้ เช่น หมู่บ้านหย่องข่า สหภาพเมียนมา จ.บัลคห์ สาธารณรัฐอัฟกานิสถาน และ จ.อาเจะห์ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย เป็นต้น พร้อมทั้งเรียกร้องให้ทุกภาคส่วนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการยุติปัญหายาเสพติดในประเทศ ด้วยการไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและแจ้งข้อมูลเบาะแสที่เป็นประโยชน์แก่เจ้าหน้าที่” พล.ท.สรรเสริญกล่าว

ที่มา มติชนออนไลน์