“มาร์ค” ค้านตั้ง รมต.นั่งกก.ยุทธศาสตร์ ชี้ไม่เหมาะสม ถือเป็นนักการเมือง

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ให้สัมภาษณ์ถึงคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติว่า ตนไม่ค่อยเห็นด้วยกับการตั้งบุคคลซึ่งดำรงตำแหน่งทางการเมืองในปัจจุบันเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในกรรมการชุดนี้ เพราะวันนี้ปฏิเสธไม่ได้ว่าผู้ทรงคุณวุฒิที่ถูกแต่งตั้ง คือ นักการเมือง ทั้งนี้ หากไปดูรัฐธรรมนูญ สมมติว่ารัฐบาลหน้าฝ่ายตนเป็นรัฐบาล ตนก็ตั้งรัฐมนตรีไปเป็นกรรมการยุทธศาสตร์ไม่ได้นะ รัฐธรรมนูญห้าม เพราะว่าโดยหลักนี้การดำรงตำแหน่ง รัฐมนตรีเป็นข้าราชการการเมือง ไม่พึงที่จะไปนั่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในกรรมการแบบนี้ แต่บังเอิญชุดนี้ได้รับข้อยกเว้น โดยบทเฉพาะกาลในรัฐธรรมนูญ ตนก็ไม่ได้มีปัญหากับบุคคลเหล่านี้ แต่ว่าตามหลักการ อะไรที่เป็นหลักธรรมาภิบาล ถ้าทำได้ก็ควรทำ อย่ายกเว้นให้กับเฉพาะยุค เฉพาะกิจ เพราะไม่ค่อยเหมาะสมที่จะเอาตัวรัฐมนตรีที่บริหารราชการแผ่นดินอยู่ สวมหมวกนักการเมือง แล้วก็ไปนั่งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

 


ที่มา : มติชนออนไลน์