กกต.เดินสายลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อย 6 หน่วย สั่งเลือกตั้งใหม่

เมื่อเวลา 08.00 น. วันที่ 21 เมษายน ที่โรงเรียนลำสาลี ราษฎร์บำรุง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ กรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) พร้อมด้วย พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการ กกต.และ น.ส.วิชชุดา เมฆานุวงศ์ ผอ.กกต.กทม. ตรวจเยี่ยมการเปิดหน่วยลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตเลือกตั้งที่ 13 กรุงเทพมหานคร ใหม่ ณ หน่วยเลือกตั้งที่ 32 เนื่องจากในการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 24 มีนาคมที่ผ่านมาหน่วยเลือกตั้งดังกล่าวมีจำนวนบัตรลงคะแนนเลือกตั้งและจำนวนผู้มาใช้สิทธิไม่ตรงกัน โดยหน่วยเลือกตั้งดังกล่าวมีจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 802 คน

ทั้งนี้ นายเลิศวิโรจน์ ให้สัมภาษณ์ว่า การเลือกตั้งใหม่ในวันนี้ คาดว่าจะมีประชาชนออกมาใช้สิทธิพอสมควร เพราะได้ให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่พบผู้นำชุมชน เพื่ออธิบายถึงสาเหตุการจัดเลือกตั้งใหม่ ก่อนหน้านี้ก็มีความกังวลว่าประชาชนอาจคิดว่าทำไมต้องเลือกตั้งใหม่อีกเพราะเพิ่งลงคะแนนเลือกตั้งไปเมื่อวันที่ 24 มีนาคม ซึ่งเราก็ต้องชี้แจงว่าเนื่องจากการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 24 มีนาคม ในหน่วยเลือกตั้งนี้มีจำนวนบัตรเลือกตั้งกับจำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งไม่ตรงกับโดยหาเหตุผลไม่ได้ จึงต้องมีการเลือกตั้งใหม่เพื่อให้การเลือกตั้งบริสุทธิ์และเที่ยงธรรม ซึ่งคาดว่าตลอดทั้งวัน จะมีผู้มาใช้สิทธิเป็นที่น่าพอใจ ส่วนในหน่วยเลือกตั้งที่ 32 เขตเลือกตั้ง 13 กทม. คาดว่าจะมีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งประมาณ 600 คน มากกว่าการเลือกตั้งวันที่ 24 มีนาคมที่มีผู้ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง 555 คน อย่างไรก็ตาม การจัดการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 24 มีนาคม มีหน่วยเลือกตั้งกว่า 92,320 หน่วย แต่มีปัญหาต้องจัดเลือกตั้งใหม่ 6 หน่วย ถือเป็นตัวเลขความผิดพลาดที่เรารับได้

เมื่อถามถึงการจัดเลือกตั้งใหม่เพิ่มเติม นายเลิศวิโรจน์ กล่าวว่า ก็มีความเป็นไปได้ ถ้าตรวจสอบพบกรณีผู้สมัครที่ชนะการเลือกตั้งในเขตนั้น ทำให้การเลือกตั้งไม่บริสุทธิ์ยุติธรรม ส่วนความคืบหน้าการตรวจสอบข้อร้องเรียนผู้สมัครที่ชนะการเลือกตั้งนั้นมีเข้ามาเรื่อยๆ โดยขณะนี้มีเรื่องร้องเรียนกว่า 300 เรื่อง แต่จากการพิจารณาในเบื้องต้นยังไม่พบว่ามีการทำความผิดถึงขั้นที่จะต้องให้มีการเลือกตั้งใหม่ ขณะเดียวกันผลการเลือกตั้งใหม่ของ 6 หน่วยเลือกตั้งในวันนี้จะนับคะแนนแล้วเสร็จในช่วงเย็น สามารถนำไปรวมกับผลการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาได้เลย และจะทันกับการประกาศรับรแงผลการเลือกตั้งในวันที่ 9 พฤษภาคมนี้ หากไม่มีปัญหาข้อร้องเรียน

เมื่อถามถึงกรณีที่ กกต.ยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ ให้วินิจฉัยการคำนวณจำนวน ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อนั้น ว่า กกต.ยืนยันว่าการคำนวณ ส.ส.บัญชีรายชื่อมีสูตรเดียว ซึ่งเป็นวิธีการคำนวณตั้งแต่ชั้นการร่างกฏหมายของคณะกรรมาธิการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) ซึ่งสามารถคำนวญ ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อได้ครบ 150 คน แต่สาเหตุที่ต้องยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย เพราะเป็นสิ่งที่ถูกเรียกร้อง ดังนั้นเพื่อให้เกิดความมั่นใจ กกต.จึงยื่นคำร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย แต่ถ้าศาลรัฐธรรมนูญไม่รับคำร้องไว้วินิจฉัย ก็ต้องกลับมาดูอย่างรอบคอบโดยคำนวณตามวิธีการที่เรามีตามกฏหมาย

ขณะที่นายอิทธิพร บุญประคอง ประธาน กกต.และนายสันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ กรรมการ กกต.ตรวจเยี่ยมการเปิดหน่วยลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัดยโสธร ใหม่ ณ หน่วยเลือกตั้งที่ 6 หมู่ที่ 6 ตำบลหัวเมือง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร โดยมีผู้สิทธิเลือกตั้งในหน่วยนี้ จำนวน 436 คน

ด้านนายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย กรรมการกกต.ตรวจเยี่ยมการเปิดหน่วยลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก ใหม่ ณ หน่วยเลือกตั้งที่ 6 (อาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 6) ตำบลมะตูม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก โดยมีผู้สิทธิเลือกตั้งในหน่วยนี้ จำนวน 366 คน

ส่วนนายปกรณ์ มหรรณพ กรรมการ กกต. ตรวจเยี่ยมการเปิดหน่วยลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัดเพชรบูรณ์ ใหม่ ณ หน่วยเลือกตั้งที่ 12 ตำบลเข็กน้อย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีผู้มีสิทธิเลือกตั้งในหน่วยนี้ จำนวน 1,371 คน

นายฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ กรรมการ กกต. ตรวจเยี่ยมการลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตเลือกตั้งที่ 4 จังหวัดลำปาง ใหม่ ณ หน่วยเลือกตั้งที่ 3 ศาลาอเนกประสงค์บ้านศาลาไชย ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา เขตเลือกตั้งที่ 4 จังหวัดลำปาง โดยมึผู้จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน 714 คน

สำหรับ 6 หน่วยเลือกตั้ง 5 จังหวัด ที่ กกต.มีมติสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ คือ 1. จ.ลำปาง เขตเลือกตั้งที่ 4 จำนวน 2 หน่วย ได้แก่ หน่วยเลือกตั้งที่ 6 หมู่ที่ 5 ต.ปางหลวง อ.เกาะคา และหน่วยเลือกตั้งที่ 3 หมู่ที่ 2 ต.ศาลา อ.เกาะคา 2. จ.ยโสธร เขตเลือกตั้งที่ 2 หน่วยเลือกตั้งที่ 6 หมู่ที่ 6 ต.หัวเมือง อ.มหาชนะชัย 3. จ.เพชรบูรณ์ เขตเลือกตั้งที่ 1 หน่วยเลือกตั้งที่ 12 หมู่ที่ 12 ต.เข็กน้อย ต.เขาค้อ 4. จ.พิษณุโลก เขตเลือกตั้งที่ 2 หน่วยเลือกตั้งที่ 6 หมู่ที่ 6 ต.มะตูม อ.พรหมพิราม และ 5. กรุงเทพมหานคร เขตเลือกตั้งที่ 13 หน่วยเลือกตั้งที่ 32 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม.

 

ที่มา : มติชนออนไลน์

Previous articleเลือกตั้งใหม่ 2 หน่วยลำปางคึกคัก ประชาชนรอใช้สิทธิแต่เช้า
Next articleนายกฯ ห่วงใยประชาชนช่วงอากาศร้อน เตือนระวังโรคลมแดด-เด็กจมน้ำ แนะดื่มน้ำมากๆ งดแอลกอฮอล์