กกต.แผลงฤทธิ์แจกใบส้ม พท. ทำ ส.ส.หาย 1 เก้าอี้ ไม่เปิดรับสมัครเลือกตั้งใหม่

ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) นายแสวง บุญมี รองเลขาธิการกกต. แถลงว่า กกต.มีมติสั่งให้ยกเลิกการเลือกตั้ง และให้มีการเลือกตั้งส.ส. จ.เชียงใหม่ เขตเลือกตั้งที่ 8 ใหม่ โดยกกต.ได้พิจารณาเรื่องกรณีคัดค้านการเลือกตั้งส.ส. เชียงใหม่ เขต 8 กรณีมีเหตุอันควรสงสัยหรือความปรากฏต่อกกต. ว่านายสุรพล  เกียรติไชยากร ผู้ได้รับเลือกตั้งจากพรรคเพื่อไทย ว่าให้ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใดไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อมแก่ชุมชน เพื่อจูงใจให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนให้แก่ตนเอง ผิดมาตรา 73 (2) พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. จึงสั่งระงับสิทธิรับสมัครเลือกตั้งของนายสุรพล เป็นการชั่วคราวเป็นระยะเวลาหนึ่งปี ยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาเพื่อสั่งให้เพิกถอนสิทธิรับสมัครเลือกตั้งของนายสุรพล และดำเนินคดีอาญา รวมทั้งสั่งยกเลิกการเลือกตั้งและให้มีการเลือกตั้งส.ส.เชียงใหม่ เขตเลือกตั้งที่ 8 ใหม่ โดยการเลือกตั้งใหม่ที่จะมีขึ้น อยู่ระหว่างกกต.พิจารณาความเหมาะสม ซึ่งต้องพิจารณาความพร้อมในการดำเนินการจัดเลือกตั้ง ทั้งนี้ในส่วนของสำนักงานฯ จะเสนอให้เป็นหลังวันที่ 9 พฤษภาคม โดยกฎหมายกำหนดให้ใช้บัญชีผู้สมัครเลือกตั้งชุดเดิม ไม่มีการเปิดรับสมัครใหม่ ดังนั้นจึงจะไม่มีผู้สมัครพรรคเพื่อไทยลงแข่งขัน

ส่วนพฤติกรรมการกระทำผิดของนายสุรพล ที่ทำให้กกต.มีมติดังกล่าวนั้น นายแสวง กล่าวว่า ไม่สามารถให้รายละเอียดได้เพราะเรื่องที่อยู่ในสำนวน และไม่ว่าสำนวนองค์กรไหนก็ไม่สามารถเปิดเผยได้ เพราะต้องปกป้องบุคคลที่เป็นพยาน แต่ยืนยันว่า กกต.ได้ให้โอกาสนายสุรพล มาชี้แจงตามสมควรแล้ว  ส่วนที่มีการระบุว่าเป็นพฤติการณ์เรื่องการบริจาคเงินให้กับวัดนั้น ตามกฎหมายเลือกตั้ง ได้บัญญัติไว้ชัดเจนว่าไม่ให้มีการให้ทรัพย์สินกับวัดและโรงเรียน

นายแสวง กล่าวอีกว่า ส่วนคะแนนของผู้สมัครเขต 8 จ.เชียงใหม่ทั้งหมดที่ได้จากการเอกตั้งวันที่ 24 มี.ค. กกต.จะไม่นำไปรวมกับคะแนนที่ได้จากเขตเลือกตั้งอื่นๆ เพื่อคำนวณส.ส.บัญชีรายชื่อ ที่จะมีการประกาศรับรองพร้อมกับ ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้งรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ในวันที่ 9 พ.ค. โดยจะต้องรอคะแนนของเขต 8 จ.เชียงใหม่ ที่จะได้จากการเลือกตั้งใหม่ โดยเขตดังกล่าวจะเป็น 1 ใน 17 เขตหรือคิดเป็นร้อยละ 5 ที่กฎหมายกำหนดให้กกต.สามารถเก็บไว้พิจารณา กรณีมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าอาจได้รับเลือกตั้งมาโดยไม่สุจริต

Previous articleเฮเฟเล่ ชวนเปิดประสบการณ์การใช้ชีวิตที่เหนือกว่า ผ่านคอนเซ็ปต์ Smart Home Experience ในงานสถาปนิก’62
Next articleประกันสังคมบูม! แรงงานนอกระบบแห่สมัคร ม.40 กว่า 2.9 ล้านคน