‘กรุงเทพโพลล์’ เผยปชช.พอใจดีลตั้งรัฐบาลแค่ 4.73 จากคะแนนเต็ม 10

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน กรุงเทพโพลล์ ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนเรื่อง”ความสุขคนไทย สะท้อนสู่รัฐบาลใหม่ ปี 2562 โดยเก็บข้อมูลประชาชนจากทุกภูมิภาค ทั่วประเทศจำนวน 1,186 คน ระหว่างวันที่ 28-29 พฤษภาคมที่ผ่านมา พบว่า คนไทยให้คะแนนความพึงพอใจต่อการดำเนินการจัดการเลือกตั้ง 2562 ที่ผ่านมา 5.06 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 และให้คะแนนความพึงพอใจต่อการเตรียมจัดตั้งรัฐบาลของพรรคการเมืองต่างๆ (เปิดประชุมสภาฯ การจัดตั้งรัฐบาล/ฝ่ายค้าน) เพียง 4.73 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน

เมื่อถามถึงความคาดหวังต่อการ ดำเนินนโยบายของรัฐบาลชุดใหม่ พบว่า ถ้ามีการดำเนินนโยบายเกี่ยวกับการส่งเสริมการรักษาสุขภาพ มีสวัสดิการสุขภาพที่มีคุณภาพและเท่าเทียมกัน จะทำให้คนไทยมีความสุข 8.09 จากเต็ม 10 ,รองลงมาคือนโยบายเกี่ยวกับการส่งเสริมและสร้างโอกาสทางการศึกษาลดค่าใช้จ่ายทางการศึกษา และนโยบายการจัดกิจกรรมให้คนไทยร่วมรักชาติ จรรโลงสังคมและวัฒนธรรม จะทำให้คนไทยมีความสุข 7.68 และอันดับ 3 นโยบายเกี่ยวกับความมั่นคง มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจะทำให้คนไทยมีความสุข 7.59 จากเต็ม 10 คะแนน

 

 

 

ที่มา มติชนออนไลน์

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ