“เรืองไกร” เตรียมยื่นอัยการสูงสุด19 มิ.ย. ส่งศาล รธน.วินิจฉัยการสรรหา ส.ว.

แฟ้มภาพ

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ อดีตส.ว. กล่าวว่า ตามที่ปรากฏข่าวเกี่ยวกับการสรรหา ส.ว. 194 คน ส่อว่าจะเป็นโมฆะและทำให้การเลือกนายกรัฐมนตรีเป็นโมฆะหรือไม่นั้น หากพิจารณาข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จะเห็นได้ว่า เข้าข่ายมีมูลและเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่ง ซึ่งเรื่องดังกล่าว มีหลายประเด็นสำคัญที่ยังไม่ได้กล่าวถึง โดยเฉพาะช่องทางการยื่นร้องไปยังอัยการสูงสุด ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 49 การเลือก ส.ว. 194 คนโดยคณะกรรมการสรรหา ส.ว. หากพิจารณาเทียบเคียงกับการเลือก ส.ว. 50 คน โดย กกต. จะเห็นได้ว่า มีสองมาตรฐานอย่างชัดเจน ทั้งที่การเลือกดังกล่าวมาจากรัฐธรรมนูญ มาตรา 269 เหมือนกัน
การเลือก ส.ว. 50 คน มีการประกาศเป็นพระราชกฤษฎีกา มีการออกระเบียบ กกต. มีการลงในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งเป็นการทำตามขั้นตอนที่รัฐธรรมนูญกำหนดบังคับไว้

แต่การเลือก ส.ว. 194 คน กลับไม่มีการกระทำเช่นนั้น มีการปกปิดรายชื่อกรรมการสรรหา ไม่มีการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ และกรรมการบางคนยังออกมาแถแบบข้างๆคูๆ ว่า เป็นเรื่องภายใน ประชาชนไม่เกี่ยว อีกด้วย

นายเรืองไกร กล่าวอีกว่า เรื่องนี้อาจเข้าลักษณะเป็นการใช้อำนาจตามอำเภอใจ ไม่เห็นหัวประชาชน จึงเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ต่าง ๆ นานา ตามมายังไม่จบสิ้น

นายเรืองไกร กล่าวสรุปว่า หากพิจารณาโดยรวมตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จะเห็นอีกช่องทางหนึ่ง คือการใช้สิทธิตามมาตรา 49 เพื่อให้อัยการสูงสุดส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า การเลือก ส.ว. 194 คน ชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือไม่ ด้วยเหตุนี้ ตนจะไปยื่นหนังสือถึง อสส. ในวันที่ 19 มิถุนายนนี้ เวลา 10.00 น. ที่ศูนย์ราชการอาคารเอ

ที่มา:มติชนออนไลน์