“จุรินทร์” ชู ประชาธิปัตย์ยุคใหม่ “อุดมการณ์ทันสมัย” เตรียมเปิดตัวสมาชิก LGBT และเตรียมความพร้อมเลือกตั้งผู้ว่ากทม.

เมื่อเวลา 10.30 น. ที่โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ บีช รีสอร์ท แอนด์ วิลล่า หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายจุรินทร์ ลักษวิศิษฎ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) กล่าวระหว่างเปิดสัมมนาพรรคประชาธิปัตย์ ระหว่างวันที่ 28-30 มิ.ย.2562 โดยมีกรรมการบริหาร (กก.บห.) พรรค สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) พรรคและสมาชิกที่ปรึกของของพรรค อาทิ นายชวน หลีกภัย ประธานสภาที่ปรึกษาพรรคและประธานรัฐสภา นายบัญญัติ บรรทัดฐาน ส.ส.บัญชีรายชื่อ นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน เลขาธิการพรรค ว่า นอกจากคณะกรรมการยุทธศาสตร์ของพรรค ที่มีหัวหน้าพรรคเป็นประธานและกรรมการชุดต่าง ๆ จำนวน 15 ชุดแล้ว เพื่อกำหนดยุทธศาสตร์ ทิศทางของพรรคเพื่อเดินไปข้างหน้า

นายจุรินทร์กล่าวว่าในช่วง 1 เดือนเศษที่ผ่านมา กก.บห.ชุดใหม่ได้ดำเนินการไปแล้วหลายเรื่องเพื่อวางแนวทางและทิศทางและเตรียมงานในกิจการของพรรคในอนาคตเพื่อขับเคลื่อนทีมอเวนเจอร์ของพรรคภายใต้กลไกของพรรค 2 แกนหลัก ประกอบด้วย แกนที่ 1 การบริหารจัดการ มี กก.บห.เป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนไปข้างหน้า และ แกนที่ 2 การดำเนินการในทางการเมือง มีคณะกรรมการของพรรคชุดต่าง ๆ ที่ตั้งขึ้นมา จำนวน 15 ชุด โดยทั้ง 2 แกนจะทำงานสอดประสานควบคู่กันไป ที่สำคัญคือคณะกรรมการยุทธศาสตร์ของพรรค ที่มีหัวหน้าพรรคเป็นประธานในการขับเคลื่อนพรรคไปข้างหน้า พร้อมด้วยรองหัวหน้าพรรคทุกคนเป็นกรรมการ รวมถึงประธานกรรมการทุกชุด 15 ชุด เพื่อกำหนดยุทธศาสตร์ ทิศทางของพรรคเพื่อเดินไปข่างหน้า

ประชาธิปัตย์หลังจากนี้จะเดินหน้าไปตามยุทธศาสตร์ “อุดมการณ์ทันสมัย” ภายใต้อุดมการณ์ 3 ข้อ ได้แก่ 1.ต่อไปนี้เราประกาศชัดเจนว่าจะยืนอยู่บนหลักประชาธิปไตยภายใต้ระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ไม่ใช่ระบบอื่น 2.อุดมการณ์ทำงานให้ประชาชนด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ซึ่งเป็นจุดแข็งของประชาธิปัตย์ในการพาพรรคเดินหน้าเป็นสถาบันการเมืองที่เข้มแข็ง และพาคนที่เคยเชื่อมั่นศรัทธากลับมาเดินเคียงข้างประชาธิปัตย์อีกครั้งต่อไปในอนาคต และ 3.ความทันสมัย เพราะถึงเวลาต้องเปลี่ยน เปลี่ยนอย่างมีวุฒิภาวะ เพื่อเดินหน้าไปสู่ความทันสมัย

นายจุรินทร์กล่าวว่า ในอีก 2-3 สัปดาห์ข้างหน้าจะเปิดตัวสมาชิกที่เป็น LGBT ของพรรค ภายใต้กลุ่มคณะกรรมการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน สิทธิสตรี ความหลากหลายของคนทุกกลุ่ม นอกจากนี้จะมีทีม IT ของพรรค โดยนายสามารถ ราชพลสิทธ์ จะเป็นผู้รับผิดชอบ เราจะมี Big data AI เพื่อขับเคลื่อนทางกิจการของพรรคและการเมืองเพื่อก้าวไปสู่ความทันสมัย ด้วย Application ของพรรคเพื่อเป็นสถาบันทางการเมืองที่เข้มแข็ง

“เพียงยุทธศาสตร์ อุดมการณ์ทันสมัยเท่านั้นไม่พอ แต่จะตั้งคณะกรรมการกลางเพื่อรวบรวมและผลักดันไปสู่ความเป็นรูปธรรมและต้องประสานกลไกทุกภาคส่วนของสังคม ประสานงานเครือข่ายองค์กรภายนอก โดยมีคุณหญิงกัลยา โสภณพานิช รองหัวหน้าพรรคเป็นประธาน”

นายจุรินทร์กล่าวว่า สิ่งที่พรรคจะต้องเตรียมการต่อไปข้างหน้า คือ การเลือกตั้งท้องถิ่น คาดว่าจะเกิดขึ้นช่วงปลายปีนี้ ถ้าหากไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง โดยใน 1-2 วันนี้ พรรคจะประชุมรองหัวหน้าพรรคภาคต่าง ๆ เพื่อเตรียมการ นัดประชุม อดีต ส.ส.กรุงเทพมหานคร สมาชิกเขต (ส.ข.) กทม.เพื่อเตรียมการเลือกตั้งท้องถิ่น วมถึงการเลือกตั้งท้องถิ่นพื้นที่จังหวัดอื่นด้วย

“ประชาธิปัตย์ให้ความสำคัญในการกระจายอำนาจ และการตัดสินใจส่งผู้สมัครของพรรคจะขึ้นอยู่กับแต่ละพื้นที่ ถ้าพรรคตัดสินใจอย่างไรอาจต้องปรับทิศทางบ้าง การทำงานเป็นทีมมีความสำคัญ และผู้สมัครในนามพรรคต้องบริหารงานการปกครองท้องถิ่นต้องรับผิดชอบต่อประชาชนและต่อพรรคและพรรคต้องรับผิดชอบต่อผู้สมัครด้วย ไม่ใช่เป็นอิสระ ขาลอยจากพรรค”

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ