หมายกำหนดการถวายสัตย์ออกแล้ว 16 ก.ค. นัด 36 รัฐมนตรีเข้าเฝ้าฯ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 14 ก.ค. นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส เลขาธิการคณะรัฐมนตรี สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) มีหนังสือ เรียนรัฐมนตรีที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง เรื่อง แต่งตั้งรัฐมนตรีและการเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเพื่อถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ พร้อมถึงกำหนดวัน เวลาและสถานที่ รวมถึงขันตอนปฏิบัติในการเข้าเฝ้าถวาย ฯ สัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่อย่างละเอียด ถึงรัฐมนตรี 36 คน ใจความว่า

ด้วยได้มีประกาศพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งท่านเป็นรัฐมนตรี บัดนี้ ได้พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะรัฐมนตรีเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเพื่อถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2562 เวลา 18.00 น. ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน


ทั้งนี้ ขอให้ไปถึงทำเนียบรัฐบาล ณ ตึกภักดีบดินทร์ ก่อนเวลา 16.30 น. สำหรับการเดินทางไปเข้าเฝ้าฯ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้จัดรถยนต์โดยสารตู้เพื่อให้รัฐมนตรีเดินทางไปเป็นคณะ โดยรถจะออกจากทำเนียบรัฐบาล ณ ตึกภักดีบดินทร์ ในเวลา 17.00 น. และเดินทางกลับพร้อมกันเมื่อเสร็จพิธี การแต่งกาย เครื่องแบบปกติขาว และติดเครื่องหมายแสดงสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี  จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าเฝ้าฯ ตามกำหนดวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ