“สวนดุสิตโพล” ชี้อยากให้รบ. แก้ปัญหาเศรษฐกิจด่วน-ฝ่ายค้านตรวจสอบงานบริหารรบ. ปชช.ห่วงปัญหาปากท้องของแพง สุด

วันที่ 4 สิงหาคม 2562 สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิตได้เผยแพร่สำรวจความคิดเห็นของประชาชน ในหัวข้อ “ฝ่ายรัฐบาล – ฝ่ายค้าน เดินหน้าอย่างไร? จึงจะถูกใจประชาชน” โดยได้ทำการสำรวจประชาชนทั่วประเทศ ทั้งสิ้น 1,902 คน ระหว่างวันที่ 30 ก.ค.- 2 ส.ค. 2562

จากผลสำรวจสิ่งที่ประชาชานเห็นว่า “ฝ่ายรัฐบาลต้องทำอย่างเร่งด่วน” ผู้ตอบแบบสอบถาม 76.98% อยากให้แก้ปัญหา ค่าครองชีพ ต้องทำอย่างเร่งด่วน อีก 30.25% เรื่องแก้ไขปัญหาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำ 27.43% การทุจริตคอรัปชั่น พฤติมิชอบ 26.64% การใช้งบประมารอย่างคุ้มค่า 16.14% ปฏิรูปการศึกษา

ด้านฝ่ายค้าน สิ่งที่ประชาชาชนเห็นว่าต้องทำอย่างเร่งด่วน ผู้ตอบแบบสอบถาม 51.88% ต้องการให้ตรวจสอบการบริหารงานของรัฐบาล 49.57% ต้องการให้ความร่วมมือในการดำเนินการของรัฐบาล 21.10% ตรวจสอบการใช้งบประมาณและการทุจริต 15.46% ผลักดันการแก้ไขรัฐธรรมนูญ อีก 10.55% การสร้างความสามัคคี ปรองดอง

ต่อมา สิ่งที่ที่ประชาชนเห็นว่า รัฐบาลไม่ควรทำอย่างยิ่ง 50.79% คือการเอื้อผลประโยชน์ให้ตนเองและพวกพ้อง 24.21% ใช้งบประมาณอย่างสิ้นเปลือง 15.41% การวางตนในสภาที่ไม่เหมาะสม 14.78 การออกนโยบายที่กระทบกับประชาชาชน อีก 7.23% การไม่ดำเนินงานตามนโยบายที่ได้สัญญาไว้

ในส่วนของฝ่ายค้านเอง สิ่งที่ประชาชาชนมองว่า ไม่ควรทำอย่างยิ่ง 34.68 คือการทุจริต ทำให้ประเทศชาติเสียหาย 33.62 การอภิรายที่ไม่สร้างสรรค์ 27.02% การค้านทุกเรื่องโดยไม่ฟังเหตุผล 14.47% การสร้างความแตกแยกในสังคม 11.28% นำเสนอข้อมูลที่บิดเบือน/ข่าวเท็จ


รวมถึงสถานการณ์บ้านเมืองขณะนี้ ที่ประชาชนห่วงที่สุด 79.64% คือปัญหาปากท้อง ของแพง เงินไม่พอใช้ ต่อมา 35.07% ความขัดแย้งทางการเมือง 22.06% การก่อเหตุร้าย วางระเบิด 16.52% กฏหมายไม่มความยุติธรรม และอีก 14.25% เป็นเรื่องราคาพืชผลทางการเกษตรที่ตกต่ำ

 

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ