ประกันราคาข้าวหอมมะลิ 15,000 บาท/ตัน รายละไม่เกิน 20 ไร่ พ่วงค่าเก็บเกี่ยว 500 บาท/ไร่

photo : รัฐบาลไทย - Government of Thailand

เมื่อเวลา 10.15 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎร์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติ (นบข.) ครั้งที่ 1/2562 ที่มีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานว่า

ที่ประชุม นบข. มีมติเห็นชอบโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว 5 ชนิด โดยการโอนเงินเข้าบัญชีแก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่ลงทะเบียนกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 3.9 ล้านคน วงเงินรวม 21,000 ล้านบาท ดังนี้ 1.ข้าวเปลือกเจ้า 10,000 หมื่นบาท/ตัน 2.ข้าวเหนียว 12,000 บาท/ตัน 3.ข้าวหอมมะลิ 15,000 บาท/ตัน 4.ข้าวหอมนอกพื้นที่ ตันละ 14,000 บาท/ตัน 5.ข้าวหอมปทุม 11,000 บาท ที่ความชื้น 15% ไม่เกินครัวเรือนละ 40 ไร่

นอกจากนี้ยังเห็นชอบมาตรการช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าวตามที่นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเสนอ 500 บาท/ไร่ ไม่เกิน 20 ไร่ ทั้งนี้จะนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบต่อไป

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ