กกต.รับรอง “สมศักดิ์ คุณเงิน” เป็น ส.ส. ขอนแก่น เขต 7

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้มีการพิจารณาผลการเลือกตั้ง ส.ส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จังหวัดขอนแก่น เขตเลือกตั้งที่ 7 แทนตำแหน่งที่ว่าง และได้ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งที่นายสมศักดิ์ คุณเงิน ผู้สมัครหมายเลข 2 พรรคพลังประชารัฐ เป็นผู้ได้รับเลือกตั้ง ซึ่งสำนักงาน กกต. ขอแจ้งให้ผู้ได้รับการเลือกตั้ง มารับหนังสือรับรองการได้รับเลือกตั้ง ส.ส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง (ส.ส. 6/4) นับแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป ไม่เว้นวันหยุดราชการ ระหว่างเวลา 08.30 น. – 16.30 น. ณ สำนักบริหารการเลือกตั้ง และการออกเสียงประชามติ 2 ชั้น 5 สำนักงาน กกต. อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ

การเลือกตั้ง ส.ส. ขอนแก่น เขตเลือกตั้งที่ 7 แทนตำแหน่งที่ว่าง ผู้มีสิทธิเลือกตั้งตามบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน 132,063 คน มาแสดงตน 81,063 คน คิดเป็นร้อยละ 61.38 บัตรเลือกตั้งที่ใช้ จำนวน 81,063 บัตร

บัตรดี 78,568 บัตร คิดเป็นร้อยละ 96.92

บัตรเสีย 1,680 บัตร คิดเป็นร้อยละ 2.07

บัตรไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด 815 บัตร คิดเป็นร้อยละ 1.01

ทั้งนี้ การเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่างครั้งนี้ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มาแสดงตนน้อยกว่าการเลือกตั้งเป็นการทั่วไป เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2562 เนื่องจากเป็นการเลือกตั้ง ส.ส. แทนตำแหน่งที่ว่าง จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง แต่เมื่อพิจารณาจากจำนวนบัตรเสียแล้วพบว่ามีจำนวนน้อยกว่าการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2562 ที่มีบัตรเสีย 5,524 บัตร คิดเป็นร้อยละ 5.81 แต่ในการเลือกตั้งครั้งนี้ มีบัตรเสียเพียง 1,680 บัตร คิดเป็นร้อยละ 2.07 เท่านั้น

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ