เงียบเหงา ! ประยุทธ์-ทีมโฆษกรัฐบาล แถลงข่าวโดยไม่มีนักข่าวทำเนียบวันแรก

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานจากทำเนียบรัฐบาล ว่า ภายหลัง น.ส.นัทรียา ทวีวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักโฆษก สำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ขอความร่วมมือจากผู้สื่อข่าวประจำทำเนียบรัฐบาล โดยส่งข้อความ เรียนผู้บริหารและบรรณาธิการสำนักข่าวทุกสำนัก เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) เช่น การทำงานที่บ้าน (Work from home) เพื่อลดความแออัดของผู้สื่อข่าวที่ปฏิบัติงานและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) เมื่อวันที่ 30 มีนาคมที่ผ่านมา

สำหรับบรรยากาศวันแรกของการขอความร่วมมือวันแรก ซึ่งมีการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม เป็นประธาน ยังคงประชุมเป็นปกติ แต่ไม่จัดสถานที่ไว้สำหรับผู้สื่อข่าวได้ทำข่าวอย่างใกล้ชิดตามมาตรการ Social Distancing

สำหรับวาระ ครม. อาทิ กระทรวงการคลังเสนอการบริจาคเงินในการเพิ่มทุนของสมาคมพัฒนาการระหว่างประเทศ กระทรวงการคลังเสนอการใช้เงินของกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจเพื่อการเพิ่มทุนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

กระทรวงการท่องเที่ยวฯ เสนอขออนุมัติปรับปรุงบัญชีโครงสร้างเงินเดือนของพนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอขอผ่อนผันการใช้ประโยชน์พื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ 1 บี เพื่อทำเหมืองแร่และเพื่อจัดตั้งสถานที่เพื่อการเก็บขังน้ำขุ่นชั้นหรือมูลดินทรายนอกเขตเหมืองแร่ของนายลำพูน กองศาสนะ ที่จังหวัดสตูล

กระทรวงการคลังเสนอ การลดหย่อนค่ารายปีและค่าภาษีโรงเรือนและที่ดินโรงไฟฟ้าจะนะของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ประจำปี 2562

กระทรวงเกษตรฯ เสนอร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การออกหนังสือคนประจำเรือตามกฎหมายว่าด้วยการประมง พ.ศ. …. และร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การยกเว้นข้อห้ามมิให้คนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการเฉพาะ สำหรับคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา สามารถยื่นคำขอรับหนังสือคนประจำเรื่อเพื่ออยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว และทำงานกับนายจ้างในกิจการประมงทะเล รวม 2 ฉบับ

กระทรวงยุติธรรมเสนอ ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ โดยขออนุมัติผูกพันงบประมาณรายการดำเช่าอุปกรณ์เครื่องมือติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Monitorig : EM) พร้อมระบบที่เกี่ยวข้อง จำนวน 30,000 เครื่องวงเงิน 832.50 ล้านบาท

สำนักงบประมาณรายงานสถานะงบกลางรายการสำรองจ่ายฉุกเฉินฯ ปี 63 และแนวทางการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน
ร่างกฎกระทรวงการอนุญาตจำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษ ในประเภท 2 พ.ศ… กระทรวงการคลังเสนอ ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….(มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการกีฬา) กระทรวงการคลังเสนอ ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง …..

ขณะที่วาระงานทำเนียบรัฐบาลประจำวันที่ 31 มีนาคม 2563 มีดังนี้ เวลา 09.00 น. นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล

เวลา 14.00 น. คณะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี ณ ศูนย์แถลงข่าวรัฐบาล ตึกนารีสโมสร ทำเนียบรัฐบาล

หมายเหตุ เวลาประมาณ 11.30 น. โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) แถลงข่าว ณ โถงกลาง ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล (เวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม)

อย่างไรก็ตาม นายกรัฐมนตรีจะแถลงข่าวภายหลังประชุม ครม.ผ่านเฟซบุ๊กไลฟ์เพจไทยคู่ฟ้า รวมถึงการแถลงมติ ครม.ของทีมโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

ทั้งนี้ ต้องจับตากระทรวงแรงงานขออนุมัติเยียวยาผู้ประกันตนมาตรา 33 (ประกันสังคม) รายละ 5,000 บาท กรณีได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 และการออกพระราชกำหนด (พ.ร.ก.) กู้เงินฉุกเฉิน

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ