ศบค.เผย “11 จว.-กทม.” ห้ามขายสุรา 24 ชั่วโมง ฮึ่ม! ก๊งในบ้านก็ถูกจับ

วันที่ 10 เมษายน 2563 เมื่อเวลา 12.00 น. ที่ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือ ศบค.แถลงสถานการณ์ประจำวัน กล่าวว่า มาตรการสำคัญในประเทศไทย จังหวัดที่มีการเพิ่มมาตรการห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์ตลอด 24 ชั่วโมง มี 11 จังหวัด ได้แก่ ระยอง สุพรรณ สุรินทร์ ลำพูน สกลนคร พิษณุโลก บุรีรัมย์ นครปฐม มุกดาหาร สมุทรสงคราม และเชียงใหม่ ซึ่งการที่ยังมีการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์เป็นช่องทางการรวมกลุ่มกันของคนในเคหะสถานและสถานที่ที่ลับตาที่เจ้าหน้าที่ไม่สามารถตรวจสอบได้ จึงเป็นมาตการที่ลดความเสี่ยงในการรวมกลุ่มกันของผู้คนอีกทางหนึ่ง

สำหรับกทม. ห้ามจำหน่ายสุราตั้งแต่วันที่ 10-20 เม.ย. รวม 10 วัน ในทุก ๆ สถานประกอบการที่มีในอนุญาต จึงขอให้ผู้ประกอบการได้ให้ความร่วมมือและปฏิบัติตาม

“กลุ่มวัยทำงานและกลุ่มที่ดื่มสุราเป็นกลุ่มเสี่ยงสูงสุด ในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้ ถ้ามีการดื่นสุราและมีการทำให้เกิดเสียงดังรบกวน เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถเข้าไปดำเนินคดีได้ เพราะตอนนี้อยู่ในสถานการณ์ฉุกเฉิน”