ดับฝันหยุดชดเชยสงกรานต์ “ประยุทธ์” ยังไม่คิด รอปลดล็อกระยะ 4

เมื่อวันที่ 2 มิ.ย.2563 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.มีมติเห็นชอบออกพระราชกฤษฎีกา (พ.ร.ฎ.) เพื่อปรับลดอัตราภาษีโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างลด 90 เปอร์เซ็นต์ เฉพาะปี 2563 เนื่องจาก พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฉบับใหม่ออกมา ดังนั้น ถ้าเก็บเต็มอัตราตาม พ.ร.บ.ฉบับใหม่ก็มีความเดือดร้อนในช่วงนี้ จึงให้ปรับลดภาษีปี 2563 ก่อน เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับภาษีรายได้ต่อไปในอนาคต จึงออกเป็น พ.ร.ฎ. ส่วนเรื่องการขยายการยื่นแบบชำระภาษี จากเดิมที่ต้องชำระภายในเดือน เม.ย.63 เป็นเดือน ส.ค.63 เป็นเรื่องที่หลายคนรอฟังอยู่ ในส่วนท้องที่และท้องถิ่นอาจจะมีปัญหาในเรื่องของงบประมาณที่จะต้องเก็บภาษีมาใช้จ่าย จึงจำเป็นต้องหารือมาตรการต่างๆ ที่เหมาะสมต่อไป

@ ย้ำเปิดเทอม 1 ก.ค.-16 พ.ค.64

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า ส่วนเรื่องการศึกษา กระทรวงศึกษาได้เสนอมาตรการมา เพื่อไม่ให้เกิดประเด็นในความขัดแย้ง เรื่องการนับเวลาเรียน ยังคงนับเวลาเรียนตั้งแต่ 1 ก.ค.2563-16 พ.ค.2564 ถ้าหากจะพอหรือไม่พอเป็นเรื่องที่สถานศึกษาก็ต้องพิจารณาให้มีความเหมาะสม ส่วนเรื่องสอนชดเชยก็ขอให้บริหารจัดการตามบริบทและความเหมาะสมเช่นกัน ประถมศึกษา ม.ต้น ม.ปลาย สถานศึกษาหากจะสอบเรียนทางไกล จะต้องกำหนดตารางสอนให้ชัดเจน เพื่อจะได้นำมานับชั่วโมงการเรียนได้ ส่วนการอนุมัติการจบการศึกษา ให้อนุมัติภายใน 9 เม.ย.2564 หากมีผลการเรียนไม่สมบูรณ์ก็สามารถประเมินผลให้เสร็จสิ้นอนุมัติภายใน 15 พ.ค.2564

@ ส่งครูเยี่ยมบ้าน วัดผลการเรียน

หากโควิด-19 สถานการณ์ไม่คลี่คลาย ก็จำเป็นต้องหาวิธีการเรียนการสอนประถมวัย ถึง ม.ต้น ด้วยระบบโทรทัศน์ภาคพื้นดิน ระบบดิจิทัล ดาวเทียม ระบบเคเบิลทีวี และไอพีทีวี 15 สถานี วันนี้เป็นช่วงของการทดสอบทดลอง แต่หากสถานการณ์คลี่คลาย ก็จัดการเรียนการสอนปกติในโรงเรียน ช่วงที่ยังไม่ 100% ต้องรักษาระยะห่างในสังคม และมีมาตรการรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยต้องได้รับการอนุมัติจากศึกษาธิการจังหวัด และคณะกรรมการโรคติดต่อประจำจังหวัด ส่วนการวัดการประเมินผล ต้องร่วมมือกับหลายฝ่าย ทั้งการสังเกต สัมภาษณ์ ตรวจเยี่ยมบ้าน ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง สนับสนุนการประเมินทางอีเมล์ จัดนัดหมายเป็นกลุ่มเล็กๆ ซึ่งทาง สพฐ.ก็เห็นชอบตามนี้ ส่วนสิ่งที่เป็นภาระเพิ่มเติม ครู อาจมีค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงไปติดตามเด็กที่บ้าน ถ้ามันจำเป็นถึงขนาดนั้นก็ต้องทำ หากโควิด-19 ยังไม่จบ รัฐบาลคิดอย่างรอบคอบ

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า ส่วนเรื่องการบริหารจัดการน้ำ รัฐบาลมีแผน สั้น กลาง ยาว ทำอย่างไรให้ประชาชนมีน้ำที่เพียงพอในการทำกิจกรรมต่างๆ รวมถึงการแก้ปัญหาน้ำท่วม ภารกิจเหล่านี้ยิ่งใหญ่มาก เขาขอเพียงแต่พอใจสิ่งที่รัฐบาลทำมาโดยตลอด แต่สิ่งที่หาพื้นที่ใกล้เกษตร สั่งการให้ดูทำได้แค่ไหนอย่างไร ขึ้นอยู่กับขีดความสามารถการจัดเก็บน้ำ ส่วน กทม.สั่งให้ กทม.เตรียมการแก้ปัญหาน้ำท่วม เมื่อเข้าสู่หน้าฝนโดยสมบูรณ์แล้ว คือสิ่งที่ตนให้ความสำคัญ

@ ดับฝันหยุดยาว ชดเชยสงกรานต์

นายกฯ กล่าวถึงการพิจารณาวันหยุดสงกรานต์ ที่เลื่อนมาจากเดือน เม.ย. อย่าเพิ่งถามตอนนี้เป็นเรื่องกำลังติดตามโควิด-19 ในการผ่อนปรนระยะที่ 3 ได้กำชับฝ่ายความมั่นคง สาธารณสุข ท้องถิ่น ที่ผ่อนผันไปว่ามีความร่วมมือแค่ไหนอย่างไร ถึงจะมีแนวทางระยะที่ 4 อย่าเร่งรัดนักเลย สิ่งสำคัญในขณะนี้ต้องยอมรับขีดความสามารถด้านสาธารณสุข หมอ พยาบาล ตำรวจ พลเรือน ตำรวจ ทหาร ช่วยดูแลกันอย่างเต็มที่ สิ่งสำคัญที่สุดคือความร่วมมือของประชาชน ขณะเดียวกันก็มีการผ่อนผันเห็นความสำคัญเศรษฐกิจฐานรากอยู่แล้ว ท่านต้องปกป้องตัวเองด้วย หากมีสถานการณ์แพร่ระบาดอีกครั้งจะเป็นเรื่องน่าเสียใจสำหรับทุกคน ขอเตือนคนที่ยังไม่ปฏิบัติตามระเบียบจะถือว่าทำให้คนอื่นเดือดร้อนด้วย ต้องหัดรักคนอื่นเขาบ้าง วันนี้ประเทศไทยต้องรวมเป็นหนึ่งให้ได้จากสถานการณ์โควิด-19

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า ส่วนตัวเลขผู้ติดเชื้อตลอด 7 วันที่ผ่านมา มีตัวเลขลดลงที่พบมาเฉพาะคนที่เดินทางมาจากต่างประเทศ และตรวจพบในสถานที่กักกันของรัฐ เป็นสิ่งที่น่ายินดี มาตรการต่างๆ ที่ทำมาถือว่าได้ผล ไม่ระบาดในพื้นที่เปิดอื่นๆ อาจมีปัญหา ไม่ได้รับความสะดวกสบายบ้าง แต่ตนเห็นว่าเป็นมาตรการที่จำเป็น ความก้าวหน้าวัคซีนโควิด-19 มีความก้าวหน้าตามลำดับ ปรึกษาหารือร่วมกับต่างประเทศว่ามีความก้าวหน้า มีการปฏิบัติอย่างไร ซึ่งไทยก็เป็นประเทศที่มีความสามารถสูงในเรื่องนี้ เราร่วมแก้ไขปัญหากับทั้งโลกด้วย แต่อย่าเพิ่งไปยินดีกับความสำเร็จมากนัก ทุกอย่างมีขั้นตอนของมัน ก็ขออย่าให้เป็นประเด็น

@ ยินดีญี่ปุ่นเปิดให้คนไทยไปเที่ยว

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวเตรียมอนุญาตคนไทยเดินทางไปญี่ปุ่น ว่า ก็ดีใจแต่ดูมาตรการที่เหมาะสมก่อนว่าจะไปอย่างไร เราจะแพร่เชื้อให้เขา หรือ เขาจะติดเราหรือไม่ ต้องหารือทั้งสองฝ่าย เมื่อไหร่สถานการณ์ดีขึ้นก็จะหารือ ประเทศต่อประเทศ เป็นการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ เป็นขั้นเป็นตอน ไม่ใช่เปิดเสรีอลหม่านแล้วกลับมาที่เดิม ไม่ดีทั้งต้นทางและปลายทาง วันข้างหน้าเปิดท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ฟื้นฟู รักษาพยาบาลในสถานพยบาลของเราเหมือนเช่นเดิม ซึ่งเรามีศักยภาพอยุ่แล้ว เตรียมความพร้อมไว้แล้วกัน อีกทั้ง ยังไม่มีการพิจารณาเปิดน่านฟ้าในที่ประชุม ครม.อยู่ระหว่างหาข้อมูลจากหลายๆ ฝ่ายเข้ามาประเมินร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกครั้งหนึ่ง

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ