ครม.เห็นชอบ ลดนำส่งเงินเข้ากองทุน 4 แบงก์รัฐ

เมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 63 ที่ทำเนียบรัฐบาล นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดอัตราเงินนำส่งเข้ากองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ พ.ศ. 2563 ตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ มีผลให้ปรับลดอัตราเงินนำส่งเข้ากองทุนฯ ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจทั้ง 4 แห่ง ได้แก่ ธนาคารออมสิน ธ.ก.ส. ธอส. และ ธอท.

โดยปรับลดอัตราเงินนำส่งลงกึ่งหนึ่งคือจากร้อยละ 0.25 ต่อปี เป็นร้อยละ 0.125 ต่อปี เป็นระยะเวลา 2 ปี สำหรับการนำส่งเงินในรอบปี 2563 – 2564 รวม 4 งวด โดยเริ่มตั้งแต่งวดที่ 1 ปี 2563 ซึ่งสถาบันการเงินเฉพาะกิจทั้ง 4 แห่ง จะต้องนำส่งเงินเข้ากองทุนฯ ในเดือนสิงหาคม ปี 2563 (คำนวณจากยอดเงินที่ได้รับจากประชาชนตั้งแต่เดือนมกราคม – มิถุนายน 2563)

ทั้งนี้ ร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดอัตราเงินนำส่งเข้ากองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ พ.ศ. 2563 โดยให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ