“พิพัฒน์” ตั้ง “สุทธิวุฒิ รัชกิจประการ” นั่งผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิ่งแวดล้อม

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 63 นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เสนอแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน รวม 6 คน เนื่องจากประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเดิมได้ดำรงตำแหน่งครบวาระสี่ปี ดังนี้

1. นายอนันต์ ชูโชติ ประธานกรรมการ 2. นายดอน ลิ้มนันทพิสิฐ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการท่องเที่ยว สิ่งแวดล้อมและผังเมือง 3. นายประเวศ เสรีเชษฐพงษ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหาร

4. นางธัชดา จิตมหาวงศ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหาร และการเงินการคลัง 5. พลเอก ภาณุวัชร นาควงษม์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการท่องเที่ยว สิ่งแวดล้อม และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
6. นายสุทธิวุฒิ รัชกิจประการ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิ่งแวดล้อม และการบริหาร ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ