“ทวีศักดิ์” ผงาดหัวหน้า “พรรคสุเทพ” แทน “หม่อมเต่า”

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2563 ที่ Bangkokthonburi hall มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี พรรครวมพลังประชาชาติไทย จัดงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2562 โดยมีสมาชิกพรรคเข้าร่วมการประชุมเพื่อเลือกคณะกรรมการบริหารพรรค (กก.บห.) ชุดใหม่ ภายหลัง ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล อดีตหัวหน้าพรรคลาออกจากตำแหน่ง ทำให้ กก.บห.ทั้งคณะต้องพ้นตำแหน่งตามไปด้วย

ทั้งนี้ภายหลังจากการนับคะแนนการเลือกตั้ง กก.บห. ทั้ง 7 ตำแหน่ง 2 คณะ ผลการเลือกตั้งลงคะแนนอย่างเป็นทางการดังนี้

1.นายทวีศักดิ์ ณ ตะกั่วทุ่ง ได้รับตำแหน่ง หัวหน้าพรรครวมพลังประชาชาติไทย ได้ 565 คะแนน

2.ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง ได้รับตำแหน่งเลขาธิการพรรครวมพลังประชาชาติไทย ได้ 546 คะแนน

3.น.ส.จุฑาฑัตต เหล่าธรรมทัศน์ ได้รับตำแหน่ง เหรัญญิกประจำพรรครวมพลังประชาชาติไทย ได้คะแนน 524 คะแนน

4.นายธันย์ธรณ์เทพ แย้มอุทัย ได้รับตำแหน่ง นายทะเบียนประจำพรรครวมพลังประชาชาติไทย ได้คะแนน 533 คะแนน

5.ศ.(พิเศษ)ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ ได้รับตำแหน่ง กรรมการบริหารพรรค คนที่ 1 ได้คะแนน 548 คะแนน

6.รศ.ดร.จักษ์ พันธ์ชูเพชร ได้รับตำแหน่ง กรรมการบริหารพรรค คนที่ 2 ได้คะแนน 552 คะแนน

7.นายดนุช ตันเทอดทิตย์ ได้รับตำแหน่ง กรรมการบริหารพรรค คนที่ 3 ได้คะแนน 553 คะแนน

8. คณะกรรมการจริยธรรมและวินัย ได้คะแนน 521 คะแนน

9. คณะกรรมสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้ง ได้คะแนน 553 คะแนน

นอกจากนี้ยังมีมติแก้ไขข้อบังคับพรรคในส่วนของตราสัญญลักษณ์พรรคและสำนักงานใหญ่พรรค

หมวด 1
บททั่วไป ข้อ 3 พรรคการเมืองนี้ชื่อว่า พรรครวมพลังประชาชาติไทย ชื่อย่อภาษาไทย รปช. ชื่อภาษาอังกฤษว่า Action Coalition for Thailand ชื่อย่อภาษาอังกฤษ ACT

ข้อ 4 เครื่องหมายพรรคการเมืองและความหมาย

(1) ตราสัญลักษณ์ พรรครวมพลังประชาชาติไทย ใช้เครื่องหมายวงล้อแห่งธรรม มีสีน้ำเงิน ขาวและ
แดง มีตัวอักษรชื่อพรรคเป็นภาษาไทยว่า พรรครวมพลังประชาชาติไทย และตัวอักษรชื่อพรรคเป็น
ภาษาอังกฤษว่า ACTION COALITION FOR THAILAND อยู่ภายในวงล้อแห่งธรรม

(2) ความหมาย

สีน้ำงิน หมายถึงสถบัพระมหาษัตริย์ หลักชัยของประเทศ ที่ประชาชาติไทยเทิดทูนไว้ในฐานะพระประมุขศูนย์รวมแห่งจิตใจของชาติไทย สีขาว หมายถึงศาสนา ประชาชนชาวไทยยึดมั่นศาสนา บูชาธรรม ประพฤติธรรม สีแดง หมายถึงประชาชาติไทย

สัญลักษณ์นี้ หมายถึง วงล้อแห่งธรรมอันประเสริฐของศาสนา ช้างเผือก หมายถึง การรวมพลังของประชาชน คู่พระบารมีพระมหากษัตริย์และร่วมกันผลักดันการปฏิรูปเปลี่ยนแปลงประเทศให้พัฒนาก้าวหน้าไปอย่างต่อเนื่อง

ข้อ 5 สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ ณ บ้านเลขที่ 29 ซอยเพชรเกษม 102/3 แขวงบ้างแค่เหนือ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ