เผย ตร.อยากลงคะแนนอยากเลือกผบ.ตร.เอง-ไม่เอาเลื่อนตำแหน่งด้วยระบบอุปถัมภ์

“กก.ปฏิรูปตำรวจ” เผยตำรวจอยากเลือก ผบ.ตร.เอง ด้าน “บุญสร้าง” ให้กำลังใจทีมงาน หลังถูกวิจารณ์การทำงาน ชี้ประชาชนหวังสูงไป บางข้อเสนออาจยากเกิน

เมื่อเวลา 12.20 น. วันที่ 4 ตุลาคม ที่รัฐสภา นายมานิจ สุขสมจิตร ประธานคณะอนุกรรมการสื่อสารกับสังคม ในคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม (ตำรวจ) แถลงภายหลังการประชุมว่าจากการรับฟังความคิดเห็นจากเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งใน กทม.และต่างจังหวัด จำนวน 16 ครั้ง รวมทั้งสิ้น 5,700 นาย ซึ่งประเด็นที่น่าสนใจในคำตอบ เช่น ค่าตอบแทนที่ได้รับต่ำเกินไป อุปกรณ์ปฏิบัติหน้าที่ต้องซื้อมาเอง ขอให้มีกฎหมายที่ทำให้เกิดความมั่นใจในการปฏิบัติหน้าที่ โดยให้คัดเลือกตำรวจท้องที่ตามภูมิลำเนาไปประจำในจังหวัดบ้านเกิดของตนเอง นอกจากนี้ ยังเสนอให้การเลือกผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) โดยการลงคะแนนของตำรวจเอง และการเลื่อนตำแหน่งต้องไม่ใช้ระบบอุปถัมภ์ และทำอย่างไรให้ประชาชนเชื่อมั่นตำรวจมากขึ้น และตำรวจต้องมีความรู้ทางกฎหมายในการปฏิบัติหน้าที่ และให้ตำรวจละเว้นการดื่มสุราหลังการปฏิบัติหน้าที่ เป็นต้น

นายมานิจ กล่าวอีกว่า พล.อ.บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ ประธานคณะกรรมการปฏิรูปฯ ได้กล่าวในที่ประชุมว่ากรณีมีการวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของคณะกรรมการจนทำให้เกิดความน้อยใจนั้น ไม่ต้องวิตกกังวล แต่ควรดูว่าเราควรปรับปรุงการทำงานอย่างไร เพราะเท่าที่ฟังดูประชาชนคาดหวังสูงเกินไป บางข้อเสนออาจเป็นไปไม่ได้ ขอให้คณะกรรมการเข้าใจว่าที่เขาสนใจเป็นเพราะเขาเป็นเจ้าของตำรวจด้วย และเราจะทำตามที่เขาขอ 100% คงไม่ได้ แต่ไม่ได้คิดว่าประชาชนเป็นคนละพวกหรือเป็นศัตรูกับเรา เมื่อเกิดการวิพากษ์วิจารณ์ทำให้เราเกิดความคิดว่าเขามีเหตุผลอย่างไร บางประเด็นถ้าเป็นประโยชน์ของประชาชน เราก็ยอมได้ ด้าน “บุญสร้าง” ให้กำลังใจทีมงาน หลังถูกวิจารณ์การทำงาน ชี้ประชาชนหวังสูงไป บางข้อเสนออาจยากเกิน

เมื่อเวลา 12.20 น. วันที่ 4 ตุลาคม ที่รัฐสภา นายมานิจ สุขสมจิตร ประธานคณะอนุกรรมการสื่อสารกับสังคม ในคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม (ตำรวจ) แถลงภายหลังการประชุมว่าจากการรับฟังความคิดเห็นจากเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งในกทม.และต่างจังหวัด จำนวน 16 ครั้ง รวมทั้งสิ้น 5700 นาย ซึ่งประเด็นที่น่าสนใจในคำตอบ เช่น ค่าตอบแทนที่ได้รับต่ำเกินไป อุปกรณ์ปฏิบัติหน้าที่ต้องซื้อมาเอง ขอให้มีกฎหมายที่ทำให้เกิดความมั่นใจในการปฏิบัติหน้าที่ โดยให้คัดเลือกตำรวจท้องที่ตามภูมิลำเนาไปประจำในจังหวัดบ้านเกิดของตนเอง นอกจากนี้ ยังเสนอให้การเลือกผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) โดยการลงคะแนนของตำรวจเอง และการเลื่อนตำแหน่งต้องไม่ใช้ระบบอุปถัมภ์ และทำอย่างไรให้ประชาชนเชื่อมั่นตำรวจมากขึ้น และตำรวจต้องมีความรู้ทางกฎหมายในการปฏิบัติหน้าที่ และให้ตำรวจละเว้นการดื่มสุราหลังการปฏิบัติหน้าที่ เป็นต้น

นายมานิจกล่าวอีกว่า พล.อ.บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ ประธานคณะกรรมการปฏิรูปฯ ได้กล่าวในที่ประชุมว่ากรณีมีการวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของคณะกรรมการจนทำให้เกิดความน้อยใจนั้น ไม่ต้องวิตกกังวล แต่ควรดูว่าเราควรปรับปรุงการทำงานอย่างไร เพราะเท่าที่ฟังดูประชาชนคาดหวังสูงเกินไป บางข้อเสนออาจเป็นไปไม่ได้ ขอให้คณะกรรมการเข้าใจว่าที่เขาสนใจเป็นเพราะเขาเป็นเจ้าของตำรวจด้วย และเราจะทำตามที่เขาขอ 100% คงไม่ได้ แต่ไม่ได้คิดว่าประชาชนเป็นคนละพวกหรือเป็นศัตรูกับเรา เมื่อเกิดการวิพากษ์วิจารณ์ทำให้เราเกิดความคิดว่าเขามีเหตุผลอย่างไร บางประเด็นถ้าเป็นประโยชน์ของประชาชน เราก็ยอมได้

Advertisment

 

ที่มา : มติชนออนไลน์