3 จังหวัด EEC ชง 73 โปรเจ็กต์แสนล้าน รับ ครม. สัญจรเมืองระยอง 25 ส.ค.

นายก ครม สัญจร

3 จังหวัดอีอีซี “ชลบุรี-ระยอง-ฉะเชิงเทรา” ชง 73 โครงการ แสนล้านบาท เข้า ครม.สัญจร 25 ส.ค.นี้ เน้นโครงการด้านคมนาคม-สร้างอ่างเก็บน้ำแก้แล้ง ดันสร้างสะพานเชื่อมเกาะสีชัง-เกาะล้าน ปั้นพนัสนิคมสมาร์ทเตอร์ ซิตี้ เมืองแปดริ้วหนุนสร้างสะพานข้ามแม่น้ำบางปะกงแห่งที่ 3 รับอีอีซี

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เตรียมนำคณะลงพื้นที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) สัญจร ที่ จ.ระยอง ระหว่างวันที่24-25 ส.ค. 2563

ล่าสุดตัวแทนหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 ประกอบด้วย 3 จังหวัด ซึ่งอยู่ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ได้แก่ ระยอง ชลบุรี และฉะเชิงเทรา ได้ประชุมหารือร่วมกันเพื่อจัดเตรียมวาระเสนอให้ที่ประชุม ครม.พิจารณา รวม 73 โครงการ มูลค่ารวมกว่าแสนล้านบาท

ส่วนใหญ่เน้นด้านคมนาคมขนส่ง และการแก้ปัญหาภัยแล้ง เนื่องจาก 3 จังหวัดภาคตะวันออกประสบปัญหาร้อนแล้ง ขาดแคลนน้ำรุนแรงโดยเฉพาะปีนี้ ทุกภาคส่วนจึงต้องการให้รัฐบาลวางมาตรการแก้ไขปัญหาทั้งระยะสั้น และระยะยาว รองรับการลงทุน และการขยายตัวของของเมือง หลังอีอีซีเกิดขึ้นเต็มรูปแบบ

แบ่งเป็นร่างข้อเสนอด้านโครงสร้างพื้นฐาน 20 โครงการ โครงการศึกษาใหม่ 17 โครงการ ด้านท่องเที่ยว 9 โครงการ ด้านเกษตร 1 โครงการ ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต 9 โครงการ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 13 โครงการ ด้านการค้า การลงทุน 1 โครงการ และโครงการขนาดเล็ก 3 โครงการ ทั้งนี้ โครงการทั้งหมดจะนำเสนอให้ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พิจารณากลั่นกรอง ก่อนนำเสนอเข้าสู่ที่ประชุม ครม.สัญจร วันที่ 25 ส.ค.นี้

“แปดริ้ว” ดันสะพานบางปะกง 3

สำหรับข้อเสนอด้านโครงสร้างพื้นฐาน 20 โครงการ มีทั้งเร่งรัดโครงการเดิม และขอสนับสนุนโครงการใหม่ แบ่งเป็น จ.ฉะเชิงเทรา 7 โครงการ ได้แก่ 1.เร่งรัดทางเลี่ยงเมืองฉะเชิงเทรา, 2.เร่งรัดก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำบางปะกง แห่งที่ 3, 3.เร่งรัดก่อสร้างอ่างเก็บน้ำหนองกระทิง อ.สนามชัยเขต

Advertisement

4.โครงการใหม่วางท่อเชื่อมโยงน้ำดิบคลองชลประทานท่าลาด-สถานีผลิตน้ำบางคล้า 5.โครงการใหม่ปรับปรุงผิวจราจร บ้านหนามแดง-บ้านคลองประเวศบุรีรมย์ อ.เมือง 6.เร่งรัดเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักและระบายน้ำฝายท่าลาด, 7.เร่งรัดก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองกะพง อ.สนามชัยเขต

ผุดเมืองอัจฉริยะบ้านฉาง

ข้อเสนอ จ.ระยอง 9 โครงการ ได้แก่ 1.เร่งรัดขยายช่องจราจรทางหลวงหมายเลข 3 ระยอง-กะเฉด, 2.เร่งรัดก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองโพล้, 3.โครงการใหม่ขยายช่องจราจรทางหลวงหมายเลข 3574 ตอนมาบปู-เขาคันทรง, 4.เร่งรัดขยายช่องจราจรทางหลวงหมายเลข 3648 ทางเลี่ยงเมืองแกลง

5.เร่งรัดก่อสร้างอ่างเก็บน้ำเขาจอมแห-เขานั่งยอง ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา, 6.เร่งรัดโครงการเชื่อมต่อสถานีรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน สถานีที่ 10, 7.โครงการใหม่โครงการเมืองใหม่อัจฉริยะบ้านฉาง, 8.ผลักดันโครงการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนรองรับการพัฒนาเมือง, 9.โครงการใหม่ถนนเลี่ยงเมืองระยอง

ขณะที่ จ.ชลบุรี เสนอ 4 โครงการ ได้แก่ 1.โครงการใหม่ก่อสร้างถนนอ่างศิลา-ถนนข้าวหลาม, 2.โครงการใหม่ขุดลอกอ่างเก็บน้ำคลองบางไผ่, 3.เร่งรัดพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ฐานทัพเรือสัตหีบ, 4.ขอสนับสนุนเชิงนโยบายโครงการปรับปรุงถนนพัทยาสาย 2 และพื้นที่ใกล้เคียง ช่วงพัทยากลาง-พัทยาใต้ สะพานเชื่อมเกาะสีชัง-เกาะล้าน

Advertisement

ส่วนโครงการใหม่ของบประมาณศึกษาสำรวจออกแบบ 17 โครงการ แบ่งเป็น จ.ชลบุรี 12 โครงการ ได้แก่ 1.จ้างศึกษาและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) การก่อสร้างสะพานเชื่อมเกาะสีชัง, 2.จ้างศึกษาและทำ EIA การก่อสร้างสะพานเชื่อมเกาะล้าน, 3.ของบประมาณสำรวจออกแบบถนนสาย ช 4 และถนนสาย ช 5 อ.เมือง, ศรีราชา, 4.ศึกษาทบทวนการจัดหาระบบน้ำประปาบนพื้นที่เกาะล้าน, 5.ขอรับการสนับสนุนเชิงนโยบาย ศึกษาออกแบบเส้นทางจราจร และเส้นทางท่องเที่ยวเชิงนันทนาการบนเกาะล้าน, 6.เร่งรัดจ้างศึกษาออกแบบท่าเทียบเรือท่าหน้าบ้าน ลานอเนกประสงค์ริมทะเล วัดใหม่สำราญ

7.จ้างสำรวจออกแบบถนนสายแยก ทล.36-ถนน ชบ.3009 (เชื่อมท่าเรือแหลมฉบัง), 8.จ้างสำรวจออกแบบถนนสาย ญ 3 อ.พนัสนิคม, 9.จ้างสำรวจออกแบบ ถนนสายแยก ทล.3-ถนน ทล.7 (สายเก้ากิโล) อ.ศรีราชา, 10.สำรวจออกแบบและทำ EIA ก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำใต้ทะเล และระบบประปาเกาะสีชัง, 11.จ้างสำรวจออกแบบถนนสาย ฎ 2 และสาย ช 5 อ.ศรีราชา, บางละมุง, 12.ศึกษาเพิ่มความจุอ่างเก็บน้ำคลองกระแส

9 โปรเจ็กต์หนุนท่องเที่ยว

จ.ฉะเชิงเทราศึกษา 2 โครงการ ได้แก่ 1.โครงการใหม่ของบประมาณสำรวจออกแบบพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อผลิตน้ำประปาในเขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา และพื้นที่ต่อเนื่อง 5 อำเภอ (เมืองฉะเชิงเทรา/บางน้ำเปรี้ยว/คลองเขื่อน/บ้านโพธิ์/บางปะกง), 2.เร่งรัดศึกษาสำรวจออกแบบระบบสูบกลับอ่างเก็บน้ำคลองสียัด ต.ท่าตะเกียบ อ.ท่าตะเกียบ

จ.ระยองเสนอ 3 โครงการใหม่ ได้แก่ 1.ของบประมาณศึกษาออกแบบ 3 เส้น คือ ถนนเลี่ยงเมืองบ้านฉาง เชื่อม ทล.3376 กับ ทล.3 และมอเตอร์เวย์สาย 7, ถนนบ้านฉาง-บูรพัฒน์ เชื่อมมอเตอร์เวย์สาย 7 และนิคมมาบตาพุด และถนนเลี่ยงเมืองปลวกแดง, 2.ของบประมาณศึกษาแผนแม่บทบูรณาการระบบการจัดการน้ำ จ.ระยอง สู่ความยั่งยืน, 3.ของบประมาณออกแบบจัดทำผังเมืองเฉพาะเทศบาลนครระยอง เพื่อพัฒนาเมืองในอนาคต

ด้านการท่องเที่ยว 9 โครงการใหม่ ได้แก่ 1.ก่อสร้างถนนเฉลิมบูรพาชลทิศ ระยะที่ 2 2.ก่อสร้างสะพาน ทางเดินป่าชายเลนในเมือง ป่าชายเลนพระเจดีย์กลางน้ำ 4 ระยะ 3.ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดง 3 ระยะ 4.ปรับปรุงและฟื้นฟูย่านเมืองเก่าระยอง, 5.โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวและยกระดับเศรษฐกิจชุมชน เป็นต้น

พัทยาของบสร้างระบบกันน้ำท่วม

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 13 โครงการ แบ่งเป็น จ.ชลบุรี 9 โครงการ ได้แก่ 1.ขอสนับสนุนเชิงนโยบายก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมเมืองพัทยาและชุมชนต่อเนื่อง 2.เร่งรัดก่อสร้างระบบระบายน้ำ ถนนเทพประสิทธิ์ซอย 9 เชื่อมถนนชายหาดจอมเทียน 3.เร่งรัดจัดหาครุภัณฑ์ซ่อมระบบบำบัดน้ำเสียเมืองพัทยา

4.เร่งรัดก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมถนนเลียบทางรถไฟช่วงบ้านเขาตาโลถึงคลองห้วยใหญ่ 5.เร่งรัดก่อสร้างท่อระบายน้ำฝนหาดจอมเทียน 6.เร่งรัดก่อสร้างสถานีสูบป้องกันน้ำท่วมถนนสุขุมวิทพัทยา 54, 7.เร่งรัดซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำป้องกันน้ำท่วมเมืองพัทยา 8.เร่งรัดก่อสร้างสถานีสูบป้องกันน้ำท่วมสุขุมวิทพัทยา 36, 9.เร่งรัดก่อสร้างอ่างเก็บน้ำบ้านเขาใหญ่ จ.ระยอง 2 โครงการใหม่ คือ 1.ก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียเทศบาล ต.มาบชำพัฒนา, ทับมา, เนินพระ, นครระยอง และ 2.ก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียรวม อ.ปลวกแดง

ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต เช่น โครงการพนัสนิคมสมาร์ทเตอร์ ซิตี้, ก่อสร้างศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพและคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ จ.ระยอง