ชาวไทยภูเขา ก้มคำนับร้องสภาฯ ถอนคำสั่ง คสช. แก้ปัญหาสิทธิที่ดิน

ชาวไทยภูเขา คำนับร้องเรียน

ชาวไทยภูเขาภูทับเบิก-ม่อนแจ่ม ก้มคำนับเรียกร้องสภาฯ ให้พิจารณาถอนคำสั่ง คสช. แก้ปัญหาที่ดิน และหยุดยั้งการคุกคามจากเจ้าหน้าที่รัฐ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ (10 ก.ย.) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรม่อนแจ่ม พร้อมกลุ่มผู้เดือดร้อนชาวไทยภูเขาม่อนแจ่ม จ.เชียงใหม่ และชาวไทยภูเขาภูทับเบิก จ.เพชรบูรณ์ ได้เดินทางเข้าไปที่รัฐสภาเพื่อร้องขอความเป็นธรรม

นายวิชิต เมธาอนันต์กุล ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรม่อนแจ่ม ได้ยื่นหนังสือให้กับ นายสมบูรณ์ อุทัยเวียนกุล เลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎร โดยขอให้ยกเลิกคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) ที่ 35/2559 และแก้ปัญหาสิทธิที่ดินของชาวไทยภูเขาและการถูกคุกคามจากเจ้าหน้าที่รัฐ

หลังจากการยื่นหนังสือ ตัวแทนชาวไทยภูเขาทั้งหมดกว่า 30 คน ยังได้ก้มลงกับพื้น เพื่อทำท่าคำนับต่อนายสมบูรณ์ โดยการคำนับดังกล่าวเป็นวัฒนธรรมของชาวม้งเพื่อขอร้องและแสดงความต้องการการช่วยเหลืออย่างยิ่ง หรือเคารพต่อผู้ใหญ่ที่เป็นที่น่านับถือสูงสุดเท่านั้น ตามรายงานของมติชน

ข้อเรียกร้องชาวบ้านม่อนแจ่ม-ภูทับเบิก

นายวิชิต กล่าวว่า ชุมชนม่อนแจ่มซึ่งเป็นชุมชนที่อยู่มาก่อนก่อนประกาศใช้ พ.ร.บ.ป่าสงวน 2507 ซึ่งได้มีการจดทะเบียนตามมติ ครม. วันที่ 11 พ.ค. 2542 และทำตามคำสั่ง คสช. ที่ 6/2562 เรื่องส่งเสริมการท่องเที่ยว แต่กลับมีการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ป่าไม้ คุกคามข่มขู่ชาวบ้านและดำเนินคดีกว่า 30 ครอบครัว 16 กรณี ดังนั้น กลุ่มผู้เดือดร้อนจึงมีข้อเรียกร้องคือ

Advertisment

1. ขอให้นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแสดงความรับผิดชอบโดยการลาออก

2. ดำเนินการแก้ไขปัญหาที่ดินม่อนแจ่ม ต.แม่แรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ โดยให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการตามมติครม.เมื่อวันที่ 11 พ.ค. 2562

3. ให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.แม่ริม ยกเลิกคำสั่งงดจ่ายไฟให้กับม่อนแจ่ม

4. ขอให้นายกรัฐมนตรีและคณะลงพื้นที่เพื่อรับทราบปัญหาความเดือดร้อนอย่างเร่งด่วน

Advertisment

5. ตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงและเอาผิดทางวินัยและอาญากับบุคคลที่ยืนในหนังสือ

6. ให้พนักงานสอบสวนเพิกถอนข้อกล่าวหาต่อชาวไทยภูเขาม่อนแจ่มทุกคดีไปก่อน เนื่องจากมีขบวนการทุจริตมิชอบอยู่ในทุกขั้นตอนการสอบสวน และขอให้ตั้งกรรมการสอบพนักงานสอบสวน สภ.แม่ริม ที่เกี่ยวข้องทุกคน

7. ขอให้นายกรัฐมนตรีพิจารณาตรวจสอบและดำเนินการยกเลิกหรือยุบหน่วยเฉพาะกิจปราบปรามพิเศษ (พยัคฆ์ไพร) กรมป่าไม้ และเจ้าหน้าที่ ศปป.4 กอ.รมน. เนื่องจากให้อำนาจเจ้าหน้าที่รัฐมากเกินไปก่อให้เกิดการสร้างอิทธิพล ทำตัวเหนือกฎหมาย มีพฤติกรรมข่มขู่ คุกคามประชาชน และละเมิดอำนาจหน้าที่หน่วยงานราชการอื่น บนความเดือดร้อนของประชาชน

ส่วนกรณีชาวบ้านภูทับเบิก จ.เพชรบูรณ์ ซึ่งเกิดปัญหากับการกระทำของเจ้าหน้าที่รัฐนั้น มีข้อเรียกร้องคือ

1. ขอให้รัฐบาลพิจารณาเพิกถอนคำสั่ง คสช. ที่ 35/2559 เรื่องมาตรการในการแก้ไขปัญหาการครอบครองและใช้ประโยชน์ที่ดินป่าภูทับเบิกใน ต.วังบาล และ ต.บ้านเนิน อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์

2. ขอให้นายกรัฐมนตรีพิจารณาตรวจสอบและดำเนินการยกเลิกหรือยุบหน่วยเฉพาะกิจปราบปรามพิเศษ (พยัคฆ์ไพร) กรมป่าไม้ และเจ้าหน้าที่ ศปป.4 กอ.รมน. เนื่องจากให้อำนาจเจ้าหน้าที่รัฐมากเกินไปก่อให้เกิดการสร้างอิทธิพล ทำตัวเหนือกฎหมาย มีพฤติกรรมข่มขู่ คุกคามประชาชน และละเมิดอำนาจหน้าที่หน่วยงานราชการอื่น บนความเดือดร้อนของประชาชน

3. ขอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ดำเนินการพิจารณาขอใช้พื้นที่จำนวน 23,670 ไร่ และแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังโดยด่วน

4. ขอให้นายกรัฐมนตรีตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินการจัดตั้งตำบลขึ้นใหม่