“ชวน” แจงงบ 64 ล่าช้า เพราะขยายเวลาให้ ส.ส. ได้ศึกษางบฯ อย่างรอบคอบ

ประธานสภาผู้แทนราษฎร เปิดช่องอภิรายงบเพิ่ม 1 วัน เหตุคนขออภิปราย – แปรญัตติมาก รับงบฯ 64 ล่าช้า เพราะขยายเวลาให้ ส.ส. อ่านเอกสารจาก 7 วัน เพิ่มเป็น 10 วัน ไม่ใช่ความผิดสำนักงบประมาณ

วันที่ 16 กันยายน 2563 ที่รัฐสภา เกียกกาย นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ให้สัมภาษณ์ก่อนการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ว่า ได้กำหนดกรอบวันประชุม 2 วัน คือ 16-17 กันยายน แต่หากพิจารณาไม่จบ ก็จะเพิ่มวันที่ 18 กันยายน อีก 1 วัน เพราะมีผู้ขอแปรญัตติเป็นจำนวนมาก

อย่างไรก็ตาม กรณีที่เกิดความล่าช้าในการเบิกจ่ายงบประมาณ 2564 นั้น ไม่ใช่ความผิดสำนักงบประมาณ แต่เพราะมีการส่งร่างกฎหมายงบประมาณมาถึงสภาฯ และมีเวลาให้สมาชิกพิจารณาเอกสารเพียง 7 วัน จากปกติ 10 วัน ตนจึงขยายเวลาออกไป เพื่อให้สมาชิกได้พิจารณาศึกษาอย่างรอบคอบ แต่เชื่อว่าจะไม่มีความเสียหายเกิดขึ้น เพราะยังไม่มีการเลื่อนจ่าย ดังนั้น ปีต่อไปต้องขอให้สำนักงบประมาณส่งเอกสารงบฯ มาสภาฯ เร็วขึ้น โดยอย่างน้อยต้องให้สมาชิก ได้มีโอกาสศึกษา ประมาณ 10 วัน

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ